Tijdlijn

 • 31 jan
 • Miriam van der Have
 • 6
 • 41
Saskia Moerbeek: Beste Riemer, communities zijn niet heilig, ook niet in het Faro verdrag. Communities kunnen ook mensen, al dan niet bewust, uitsluiten. Belangrijk is te blijven nagaan waarom je doet wat je doet e...

Faro | Oral history
 • 6 feb
 • Wim Burggraaff
 • 7

Het is van belang om zicht te hebben op de omvang en dynamiek van erfgoedgemeenschappen. Dit geeft enerzijds een beeld van het maatschappelijk draagvlak van erfgoed, wat relevant is voor beleidsvorming. Anderzijds is dit inzicht van belang voor erfgoedprofessionals om hun participatieve werkzaamheden op af te stemmen. Vanuit dat oogpunt is verkennend onderzoek gedaan naar erfgoedgemeenschappen in de gemeente Gouda.

Info | Nieuws
LocatieGoudaCategorieBijeenkomst
 • 56
Wim Burggraaff: Ha Riemer en anderen, bij goede voorbeelden van digitale erfgoedparticipatie hebben we de Den Bosch Time Machine - Platform Faro (cultureelerfgoed.nl) uitgelicht. Dit soort initiatieven zijn er in ...

 • Do 23 mrt
 • 14:00-17:00
Faro | digitalisering
 • 14 jan
 • Jeroen Rodenberg
 • 2
 • 384

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participat...

Voor iedereen
 • 11 jan
 • Machteld Linssen
 • 60

De burger aan de beurt Een feestelijke bijeenkomst van het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht Wanneer: Donderdag 26 januari 2023 Waar: CODA in Apeldoorn Inloop vanaf 13:30 uur Start programma 14:00 uur Einde bijeenkomst 17:00 uur (incl. borrel) Erfgoed Gelderland nodigt u van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst van het project Erfgoed Gezocht op donderdag 26 januari 2023 bij CODA in Apeldoorn. In het voorjaar van 2019 is het pro...

Info | Nieuws
 • 22 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 204

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro en is opgesteld door het brede erfgoedveld. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere (online) gesprekken, onder­zoeken, labs, gesubsidieerde en andere projecten, project­analyses, essays en blogs. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Ned...

Praktijk | Visie Faro in NL
 • 22 dec
 • Machteld Linssen
 • 2
 • 348

“Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte BarberaWolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het eerste exemplaar van de Uitvoeringsagenda Faro waarin het erfgoedveld heeft opgetekend wat het belangrijk vindt aan het Verdrag van Far...

Info | Uitvoeringsagenda
 • 16 dec
 • Wim Burggraaff
 • 56
 • 1

Participanten en vrijwilligers delen de ervaringen die ze recentelijk opdeden bij verschillende participatieactiviteiten. Ze vertellen er bevlogen over en weten als geen ander wat in de erfgoedpraktijk nodig is. Lees hier: 'Kom eens naar de wijk toe', behoeften van vrijwilligers en participanten bij erfgoedparticipatie | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info | Nieuws

Tips & Tops

 • 14 dec
 • 114

Co-waarderen in de praktijk is work in progress. Om van elkaar te kunnen leren, beantwoord een groep erfgoedwerkers vragen over co-waarderen die in het erfgoedveld leven. Ze geven adviezen en voorbeelden vanuit de (eigen) opgedane praktijkervaringen. De uitkomst is een rubriek waarin twaalf verschillende vragen worden beantwoord, aangevuld met nuttige links. In deze opzet wordt niet gestreefd n...

Faro | Participatief waarderen

Competentieprofiel

 • 14 dec
 • 121

Bij een co-waarderentraject zijn andere competenties nodig dan bij een weaarderingstraject achter gesloten deuren. Een groep erfgoedwerkers vroegen (aanstaande) deelnemers aan co-waarderentrajecten naar hun wensen en concrete ervaringen. Die gesprekken resulteerden in een overzicht van acht competentieclusters die in een co-waarderentraject niet mogen ontbreken.

Faro | Participatief waarderen
 • 12 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 191

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) hebben een intentieverklaring opgesteld ter ondersteuning van de Uitvoeringsagenda Faro. De volledige verklaring kunt u hieronder downloaden. Een verkorte versie vindt u op Petities.nl.

Info | Uitvoeringsagenda
 • 8 dec
 • Wim Burggraaff
 • 66

Hoe krijgen de uitgangspunten van het Verdrag van Faro een plek in Nederlandse erfgoedopleidingen? Lotte Hopstaken en Linde Egberts, die hun studenten en de werkpraktijk goed kennen, geven antwoord op die vraag. 'Gelukkig weten we, mede dankzij Faro, wat er nodig is om samen verder te komen.' Lees hier Bouwen aan Faro in het hoger onderwijs

Faro | Opleidingen
 • 8 dec
 • Frank Altenburg
 • 148

“Wie werkt in de geest van Faro moet zich met mensen bezighouden”, zo stelt Riemer Knoop in zijn essay ‘Let’s dance. Bewegen op het snijvlak van participatie, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit’.1 Waar Faro de betekenis van het cultureel erfgoed voor de samenleving als uitgangspunt heeft, zal er in de nieuwe erfgoedpraktijken die daardoor in beeld komen ook een open houding moeten zijn voor de taal van de samenleving. Daar doet zich het dilemma ...

Info | Nieuws
 • 1 nov
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • ·
 • Aangepast 12 dec
 • 1
 • 2
 • 524
Hetty (H.M.) Laverman Berbee: De AWN, Nederlandse Archeologievereniging en de DDA, Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie ondertekenden in eerste instantie de intentieverklaring niet. Het is goed hierover in gesprek geweest...

Info | Uitvoeringsagenda
 • 2 dec
 • Wim Burggraaff
 • 90

Het vrijwilligersteam van Vereniging Openluchtbad Zwolle heeft dit jaar de Erfgoedvrijwilligersprijs gewonnen. De andere finalisten waren Museumboerderij Wendezoele en de vrijwilligers van het Van Eesteren Museum. Met een recordaantal van 8771 stemmen heeft het publiek de uiteindelijke winnaar bepaald. De vrijwilligers uit Zwolle ontvingen de prijs uit handen van staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu. Zie verder Erfgoedvrijwilliger...

Info | Nieuws
 • 30 nov
 • Leonie Wingen
 • 1
 • 204

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Faro | Participatief waarderen

Verschillen in erfgoed

 • 21 nov
 • 103

Deze themagroep richt zich daarom op de vraag op welke manier de samenleving inbreng en zeggenschap heeft bij het waarderen van erfgoed. Wat gangbaar is, verschilt op dit moment per soort erfgoed. Een traditie, gebruik of ambacht bijvoorbeeld, heeft alleen toekomstwaarde als een gemeenschap het levend houdt. Het mandaat ligt hier duidelijk in de samenleving.

Faro | Participatief waarderen

Recent actief

Recente thema's

Faro | Oral historyFaro | digitaliseringFaro | Participatief waarderenInfo | Uitvoeringsagenda
Praktijk | Visie Faro in NLVoor iedereenFaro | OpleidingenFaro | ErfgoedparticipatieFaro | Archeologie