Tijdlijn

 • gisteren
 • Frank Altenburg
 • 9

Het kabinet werkt aan een nieuwe Nota Ruimte, waarin het nationale beleid wordt vastgelegd voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Doel van dit beleid is te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. Dit in antwoord op grote ruimtelijke opgaven en ruimteclaims. Denk aan ontwikkelingen rondom water, klimaat en energie, woningbouw, natuur en landbouw. Wat dat betreft lijkt het erop dat ons land aan de voor...

Dynamische leefomgeving
 • 1 dec
 • Jeroen Overweel
 • 24

Deze ontmoetingsdag vond op 30 november plaats in het museum Dr. Guislain en was georganiseerd door Celien Stevens van de Kadoc-KU Leuven en Diederick Nuyttens van het museum. In overeenstemming met de plek concentreerde de dag zich op het gebruik van het erfgoed van psychiatrische instellingen voor de klanten van vandaag. In de ochtend was er een begeleid bezoek aan de expo 'Zorgzaam (met) erfgoed' dat een aantal indrukwekkende voorbeelden l...

Voor iedereen
 • 30 nov
 • Faro-team
 • 1
 • 1568

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. In totaal zijn er door uiteenlopende partijen in de erfgoedpraktijk 36 voorstellen ingediend. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Faro-middelen beschikbaar gesteld om “samen met het erfgoedveld het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken”. Er zijn initiatieven bij die Faro een ...

Voor iedereen
 • 28 nov
 • Maarten Reith
 • 44

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek Atlas van de oversteek. Een eerste blik op deze pagina, laat de zogeheten spijtoptanten zien, die de oversteek vanuit Indonesië naar Nederland hebben gemaakt. Het ging om Indische Nederlanders die banden hadd...

Voor iedereen

Netwerkbijeenkomst particuliere archieven

13:30-18:30LocatieHet Utrechts ArchiefCategorieBijeenkomst
 • 35

Het kennisplatform Particuliere archieven houdt op donderdagmiddag 7 december in Utrecht de netwerkbijeenkomst Particulier hier?! Het kennisplatform Particuliere archieven stelde in 2022 een enquête op om kwesties en vragen die spelen op het gebied van particuliere archieven te achterhalen. Lees hier de uitkomsten terug: uitkomsten-enquete-kia-kerngroep-particuliere-archieven-2022.pdf (pleio.nl) Een hartenkreet die hierbij ook duidelijk...

 • Do 7 dec
 • 13:30-18:30
Voor iedereen

Ontmoetingsdag Erfgoed, Zorg & Welzijn

10:00-17:00LocatieMuseum Dr. Guislain (Gent)CategorieBijeenkomst
 • 41

Voor deze ontmoetingsdag nodigt het Museum Dr. Guislain de diverse sectoren van Zorg & Welzijn, Erfgoed en Onderzoek uit om elkaar te ontmoeten en buiten de grenzen van het eigen vakgebied te treden. Samen worden allerlei mogelijkheden bekeken en wordt het gesprek aangegaan over het potentieel en de uitdagingen van welzijnsgericht erfgoedwerk en het bewaren en ontsluiten van erfgoedcollecties van Zorg & Welzijn. Programma 09u30: ONTVANGST met ...

 • Do 30 nov
 • 10:00-17:00
Voor iedereen

Publieksevenement 'Met andere ogen: sporen van slavernijverleden in ons erfgoed'

15:30-18:00CategorieOverigLees meer en inschrijven
 • 41

Uitnodiging Sites of Memory: Free to be Free, Amersfoort 2023. Foto Rien de Jager. Met andere ogen: sporen van slavernijverleden in ons erfgoed Publieksbijeenkomst, 13 december 2023 Beste lezer, Graag nodigen wij u uit voor de publieksbijeenkomst 'Met andere ogen: Sporen van slavernijverleden in ons erfgoed' op 13 december om 15:45 uur. Deze vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, te Ame...

 • Wo 13 dec
 • 15:30-18:00
Voor iedereen

Erfgoed en de Omgevingswet

09:00-12:00CategorieBijeenkomstAanmelden
 • 70

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen. Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld. Op woensdagochtend 13 december staan we stil bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijk...

 • Wo 13 dec
 • 09:00-12:00
Dynamische leefomgeving
 • 21 nov
 • Marie-France van Oorsouw
 • 67

Goed nieuws voor iedereen met leuke plannen voor publieksbereik en -participatie in de archeologie! Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies 'Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. En behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen. Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven...

Info | Nieuws
 • 20 nov
 • Maarten Reith
 • 76

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jong...

Voor iedereen
 • 20 nov
 • Frank Altenburg
 • 45

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Dynamische leefomgeving

Matchmaking bijeenkomst NWA Call Onderzoek naar collecties met een koloniale context

09:00-12:00LocatieOnline (Zoom)CategorieBijeenkomstRegistratielink
 • 20

NWO organiseert drie online matchmakingbijeenkomsten voor de NWA call ‘Onderzoek naar collecties met een koloniale context’. Eén op woensdag 22 november en twee op woensdag 29 november. De call stimuleert kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers en erfgoedinstellingen uit herkomstlanden van collecties en Nederland. De matchmaking biedt deelnemers de gelegenheid om hun ideeën te delen met een publiek van onderz...

 • Wo 29 nov
 • gehele dag
Voor iedereen

Stadmakerscongres 2023

08:00-08:00LocatieTheater Rotterdam, Schouwburgplein 25 RotterdamCategorieBijeenkomst
 • 35

Op 17 november organiseert AIR opnieuw dé Rotterdamse werkplaats van het stadmaken: het Stadmakerscongres 2023. Op het Stadmakerscongres worden specifieke thema’s en opgaven gekoppeld aan concrete initiatieven, buurten en gebieden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit specifieke deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit deze overtuiging werkt AIR met vele partners en initiatiefnemer...

Stadmakerscongres Rotterdam - Vrijdag 17 november 2023Group

https://stadmakerscongres.nl/

Op 17 november organiseert AIR opnieuw d?? Rotterdamse werkplaats van het stadmaken: het Stadmake...

 • Vr 17 nov
 • gehele dag
Voor iedereen
 • 9 nov
 • Michaela Hanssen
 • 1
 • 118

Standbeelden, borstbeelden, gedenkstenen en andere monumenten in de openbare ruimte: vaak lopen we er onbekommerd langs, soms bieden ze troost of bewonderen we ze, maar soms ook vormen ze letterlijk stenen des aanstoots die nog maar moeten bewijzen of ze hun plek in de openbare ruimte nog verdienen. Op maandag 23 oktober presenteerde de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) een rapport met de titel Wankele Sokkels. Omstred...

Voor iedereen
 • 1 nov
 • Faro-team
 • 106

Op donderdag 12 oktober 2023 kwamen zo'n honderd vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Paushuize in Utrecht bijeen om zich over 36 ingediende Faro-initiatieven te buigen. Vrijwel alle initiatiefnemers waren present om hun project te pitchen op de postermarkt. Daarnaast bezochten geïnteresseerde professionals uit diverse sectoren de bijeenkomst. Het bediscussiëren van elkaars initiatieven was, naast kennis uitwisselen, ook bedoeld om extra ...

Voor iedereen

Intentieverklaring Erfgoedveld onderweg naar Faro

 • 30 okt
 • 52

Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, instellingen, opleidingen en personen hebben met een intentieverklaring hun steun betuigd aan ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland. Deze verklaring is een initiatief van het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

Info | Uitvoeringsagenda

Heemkunde ontmoet: Behoud van erfgoed en identiteit bij toekomstige ontwikkelingen

13:00-17:00LocatieOost-, West-, en MiddelbeersCategorieOverig
 • 55

Wat kunnen lokale heemkundekringen en erfgoedorganisaties doen om het landelijk erfgoed in Noord-Brabant te beschermen en te behouden? Steden en dorpen dijen uit en dat treft de hele provincie. Behoud van erfgoed en de Brabantse identiteit bij toekomstige ontwikkelingen is het thema van de volgende bijeenkomst op 10 november van een netwerk- en kennisdelingsdag op Landgoed Baest in Oostelbeers.

 • Vr 10 nov
 • 13:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • 24 okt
 • Dick de Jong
 • 82

Alle registers op het orgel in de Aula van het Academiegebouw gingen open terwijl de deelnemers binnenstroomden bij het symposium over erfgoedparticipatie, dat Oud-Utrecht op zaterdag 14 oktober organiseerde onder de naam Erfgoed verbindt! De vereniging vierde daarmee haar honderdjarig bestaan. Dagvoorzitter professor Leen Dorsman noemde de plek van samenkomst ‘exemplarisch’: de Aula was ooit de grote kapittelzaal waar kanunniken bijeenkwamen...

Prikbord
 • 23 okt
 • Robin Raaijmakers
 • 105

Wat betekent het Verdrag van Faro voor de Nederlandse erfgoedzorg, wat is erfgoedparticipatie nu precies en hoe kun je ermee aan de slag? Die vragen staan centraal in een gesprek met Lorna Cruickshanks, participatiespecialist en Robin Raaijmakers, programmamedewerker erfgoed & participatie. Beiden werken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In verschillende rollen waren zij betrokken bij de erfgoedparticipatielabs, die Lorna in opdra...

Voor iedereen

Recent actief

Recente thema's

Dynamische leefomgevingInfo | UitvoeringsagendaPrikbord 2024Jouw mening telt!
ErfgoedparticipatieWaarderen van erfgoedPrikbordMeerstemmigheidArcheologie