Wie is wie?

Miriam van der Have

  • Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit
  • NNID is een door intersekse personen geleide mensenrechtenorganisatie die werkt aan de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen, en aan het bevorderen van de zichtbaarheid en acceptatie van intersekse en seksediversiteit.

Jeroen Rodenberg

  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Ik ben docent en onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde & Politicologie aan de VU Amsterdam. Mijn onderzoeksinteresse en expertise ligt op het gebied van (participatieve) erfgoedbeleid- en besluitvorming.

Faro-team

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Dit is het gezamenlijke account van de Faro-teamleden. De Faro-teamleden zijn ook onder eigen naam actief op het platform.

Kay Kok

  • Erfgoedhuis Zuid-Holland
  • Kay Kok - Beleidsadviseur erfgoed gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die zich op dit platform geregistreerd hebben.

Nieuwe leden