Wie is wie?

 • MOOI Noord-Holland
 • De Kerkvernieuwers
 • Ik ben mede-oprichter en projectleider bij de Kerkvernieuwers, oftewel Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen. Deze organisatie houdt zich bezig met participatie, innovatie en co-creatie rondom de toekomst van leegkomende kerkgebouwen.

 • Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Dit is het gezamenlijke account van de Faro-teamleden. De Faro-teamleden zijn ook onder eigen naam actief op het platform.

 • Zelfstandig onderzoeker en adviseur cultureel erfgoed
 • Landschapshistoricus. Onderzoeker. Schrijver. Redacteur.

 • Mad Skills
 • Mogelijkmaker, projectmanager, artistiek leider, hosselaar, verbinder, eindbaas.
  www.angelomartinus.nl

 • Regionaal: Stichting Tussen Vecht en Eem
 • Netwerk 40-tal erfgoedorganisaties. www.tussenvechteneem.nl (2018-)
  AWN, archeologie, landelijk vicevoorzitter (2019-2024)
  Initiatief Geopark Gooi&Vecht (2012-2020)
  Belangenbehartiging: erfgoed &Omgevingswet, integrale Erfgoedwet, Verdrag v. Faro

 • ArcheoHotspots
 • Alexander van de Bunt (1988) is de landelijk coördinator van de ArcheoHotspots. Hiervoor was hij 10 jaar werkzaam als publieksarcheoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht.

 • Provincie Fryslân
 • Ik werk als archeoloog (beleidsadviseur) bij Provincie Fryslân. Als provincie houden we ons bezig met archeologische thema's die de gemeentegrenzen ontstijgen. Ook zijn we eigenaar van vondsten uit archeologisch onderzoek: we hebben een depot.

 • Gemeente Hollands Kroon
 • Ik ben werkzaam bij de gemeente als Adviseur Erfgoed binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling. Als het mogelijk is zoek ik de samenwerking op met mijn collega's van cultuur. Ik heb een achtergrond als docent geschiedenis.

 • Wooko Makandie
 • Provincie Flevoland
 • Voor de provincie Flevoland ben ik als levend erfgoedadviseur bezig met het verhaal van Flevoland: wat vertellen we over onszelf en wat geven we daarvan door?

 • Universiteit Utrecht
 • Jaswina Elahi is werkzaam bij Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen bij het departement Media en Cultuur (bij de opleidingen Media- en Cultuurwetenschappen, en Taal en Cultuur Studies).