Wie is wie?

Alexandra van Kleef

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Programmaleider voor het programma Collecties buiten Musea waarin we onderzoeken hoe we als RCE niet-museale beheerders van kunst en erfgoed beter kunnen faciliteren en hoe we meer integraal erfgoedzorg kunnen verlenen.

Alexandra van Kleef

Fatma Aktas

 • Avrasya Foundation Holland
 • Ruim 30 jaar zet ik mij in voor emancipatie, en integratie van migranten vrouwen
  Ik voel het als een aangename plicht om mij in te zetten voor onze samenleving. Mijn bron van inspiratie en energie zit in de ontwikkeling van vrouwen en gezinnen.

Fatma Aktas

Erna van Eerden

 • Bureau Buhrs
 • Ik werk als senior adviseur communicatie en participatie bij Bureau Buhrs in Amsterdam. Naast mijn werk rond ik een master Cultuurwetenschappen aan de OU af op het onderwerp erfgoedparticipatie en oral history.

Erna van Eerden

Elise Meier

 • EMzovoort Erfgoed
 • Kunsthistoricus, auteur en (immaterieel) erfgoed professional.

Elise Meier

Joost Groeneboer

 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst - LKCA
 • Specialist erfgoedparticipatie, diversiteit & inclusie, kunst en cultuur door en voor mensen met een beperking.

Joost Groeneboer

Manon Parry

 • Universiteit van Amsterdam / Vrije Universieit Amsterdam
 • Geneeskundehistoricus en tentoonstellingscurator, gespecialiseerd in het gebruik van de geesteswetenschappen voor gezondheid en welzijn. Voorheen curator bij de National Library of Medicine, VS, nu hoogleraar UvA and VU Amsterdam.

Manon Parry

Jurn Buisman

 • Museum Geelvinck
 • Al 35 jaar actief in een breed scala van activiteiten in de sector cultureel erfgoed in Nederland en internationaal (o.a. met de VN). Tevens secretaris generaal ICOMOS (Int.), alg. secretaris ICOMOS Nederland, VP (Europe) ICOMOS-IFLA ISCCL e.a

Jurn Buisman

Anja Sinnige

 • Adviseur Erfgoed en Educatie
 • Waar mogelijk ondersteun ik makers met mooie initiatieven en culturele organisaties met maatschappelijk nut. Op dit moment werk ik voor Stichting Werelderfgoed Nederland van UNESCO aan het Educatieplan 2024-2030.

Anja Sinnige

Mieke Weterings

 • Gemeente Rotterdam
 • 'Generalist met specialisaties' in duurzaam en gezond bouwen, van roede tot regio. Voorkeur voor renovatie en transformatie. Enthousiast voor karakteristieke (maatschappelijke) gebouwen en gebieden, en warm voor verenigingen en andere collectieven.

Mieke Weterings

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die zich op dit platform geregistreerd hebben.