Wie is wie?

Teatske de Jong

  • Ontwerpbureau de2dames
  • I am owner of Ontwerpbureau de2dames (Designburo the2ladies).Core business is making exhibitions for musea and institutions. Starting from scratch, doiing the whole job or just one of the process-segments. Spatial and graphic design, fundraising.

Petra Robben

  • Stadsmuseum Tilburg
  • Ik ben Petra Robben, stadsconservator bij Stadsmuseum Tilburg. Publieksparticipatie is de basis voor het beheer van de stadscollectie, het schrijven van publicaties en ontwikkelen van exposities.

Simon van Straten

  • Provincie Fryslân
  • Mijn functie bij de provincie Fryslân is adviseur gebouwd erfgoed

Lizanne Gille

  • Spoorwegmuseum en Utrecht Museumdag
  • Actief bezig met collectiebeleid, collectiedocumentatie, registratie en de dynamische betekenisgeving van erfgoed, zowel binnen als buiten het museum. Verder heb ik interesse voor het verzamelen van persoonlijke verhalen en mondelinge geschiedenis.

Eve Van Dael

  • erfgoedsite Tienen
  • depotverantwoordelijke en collectieregistrator Museum het Toreke