Bijdragen door Wim Burggraaff

 • 21 mei
 • Wim Burggraaff
 • 1
 • 198

Werken met het verdrag van Faro betekent ook werken met het begrip ‘erfgoedgemeenschap’. Om daar meer kennis over op te doen heeft de RCE in 2022 een lokale verkenning in Gouda uitgevoerd met een groep van zes studenten. In bijgaand artikel in het nieuwe nummer van Volkskunde beschrijven Wim Burggraaff en Sophie Elpers dit project. Ze presenteren de 75 geïdentificeerde erfgoedgemeenschappen en geven inzicht in de dynamiek van deze gemeenschapp...

Wim Burggraaff
Info | Nieuws
 • 8 mei
 • Wim Burggraaff
 • 56

Actieve erfgoedbeoefening kent een grote diversiteit: van vrijwilligers in musea of historische tuinen, via beoefenaars van traditionele ambachten en feesten, mobiel erfgoed hobby clubs, tot burgerinitiatieven voor behoud van gebouwen of zorg voor archieven. Deze grote diversiteit is lastig te vangen met onderzoek. In de Kennissynthese cultuurbeoefening hebben we samengevat wat er uit recent onderzoek wél bekend is over erfgoedbeoefening en e...

Wim Burggraaff
Info | Nieuws
 • 28 mrt
 • Wim Burggraaff
 • 1
 • 133

Het thema Plaatsen van waarden; contextbewust onderhandelen over de toekomst van historisch beladen plekken wil maatschappelijk impact realiseren door onderzoek dat bijdraagt aan: - vermogen van mensen om de meerstemmigheid rondom beladen plekken te kunnen verstaan en te waarderen; - welzijn van diverse gemeenschappen, doordat zij zich bij de omgang met (sporen uit) het verleden betrokken en gezien voelen; - transparanter en eerlijker onderhan...

Wim Burggraaff
Info | Nieuws

Thema's

ErfgoedparticipatieOpleidingenDigitaal erfgoedWerkwijzen en wegwijzenRegeling Uitvoeringsagenda Far

Compleetheid profiel

55%