Bijdragen door Hetty (H.M.) Laverman Berbee

  • 26 apr
  • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
  • ·
  • Aangepast 18 jul
  • 8
  • 779

De AWN Nederlandse Archeologievereniging heeft een lange geschiedenis aan archeologisch veldwerk door vrijwilligers, met name in de periode vóór het Verdrag van Malta (1992). Nu deze vrijwilligers op leeftijd raken, dreigen hun ervaringen en kennis verloren te gaan en raken private archeologische collecties mogelijk verweesd. De AWN wil het initiatief nemen om de oudere vrijwilligers door studenten van o.a. Universiteit Leiden, de Reinwardt Ac...

Prikbord
  • nov 2022
  • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
  • 213

Petitie “Erfgoedveld op weg naar Faro’ van OPEN en FIM: een open deur! AWN, Nederlandse Archeologieverenging, tekent de petitie in deze vorm dan ook niet. Het gaat namelijk niet alleen om mee bepalen, maar juist ook om mee verantwoordelijkheid dragen. Het mist dus een van de kernwaarden van FARO. Bij FARO staat het belang van de samenleving centraal. Erfgoed kan daarbij een middel zijn. Professionals en -vrijwilligers zullen daar uit moeten ...

Voor iedereen

Compleetheid profiel

44%