Blader door bijdragen

  • nov 2022
  • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
  • 328

Petitie “Erfgoedveld op weg naar Faro’ van OPEN en FIM: een open deur! AWN, Nederlandse Archeologieverenging, tekent de petitie in deze vorm dan ook niet. Het gaat namelijk niet alleen om mee bepalen, maar juist ook om mee verantwoordelijkheid dragen. Het mist dus een van de kernwaarden van FARO. Bij FARO staat het belang van de samenleving centraal. Erfgoed kan daarbij een middel zijn. Professionals en -vrijwilligers zullen daar uit moeten ...

Hetty (H.M.) Laverman Berbee
Voor iedereen