Tijdlijn

 • gisteren
 • Faro-team
 • 22

Vanuit het programma Faro organiseren we op dinsdag 18 april een interactieve bijeenkomst waarin we erfgoed en participatie van twee kanten belichten: leren over en leren van participatie. Je kunt luisteren naar interessante sprekers en eigen ervaringen of vragen inbrengen. Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven op...

Faro | Erfgoedparticipatie

Expertmeeting Musea en oral history

CategorieOverig
 • 11

Op 14 april 2023 (van 13 tot 16 u) organiseert het Knooppunt samen met het Zeeuws Museum een expertmeeting ‘Musea en Oral History’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het Knooppunt signaleert dat er vanuit de musea, die iets met oral history willen doen, veel vragen leven over het houden van interviews én de noodzaak en de mogelijkheden om verhalen te bewaren. Ook werpt de vraag zich op hoe de uiteenlopende gemeenschap...

 • Vr 14 apr
 • 13:00-16:00
Faro | Oral history

Leren van en leren over participatie

LocatieRCE, Amersfoort (restaurant op de begane grond)CategorieBijeenkomst
 • 46

Het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stimuleert de uitwisseling van kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Daarom organiseren we op dinsdag 18 april een interactieve bijeenkomst waarin we dit onderwerp van twee kanten belichten: Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven ...

 • Di 18 apr
 • 15:00-17:15
Voor iedereen

Sociale toegankelijkheid begint op je website

CategorieBijeenkomst
 • 22

Erfgoedvrijwilliger.nl organiseert drie kennis- en inspiratiesessies rond het thema ‘sociale toegankelijkheid’. De derde bijeenkomst is getiteld ‘Sociale toegankelijkheid begint op je website’ en vindt plaats op woensdag 31 mei tussen 15.30 uur en 17.00 uur. Je bent vanaf 15.20 uur welkom om digitaal binnen te lopen. Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt op jouw erfgoedlocatie en dat iedereen zovee...

Sociale toegankelijkheid begint op je website - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/socia...
 • Wo 31 mei
 • 15:30-17:00
Voor iedereen

Sociale toegankelijkheid: ervaringsdeskundigen aan het woord

CategorieBijeenkomst
 • 8

Erfgoedvrijwilliger.nl organiseert drie kennis- en inspiratiesessies rond het thema ‘sociale toegankelijkheid’. De tweede bijeenkomst is getiteld ‘Ervaringsdeskundigen aan het woord’ en vindt plaats op woensdag 10 mei tussen 15.30 uur en 17.00 uur. Je bent vanaf 15.20 uur welkom om digitaal binnen te lopen. Centraal staat de vraag: wat kun jij doen om sociale toegankelijkheid te verbeteren? Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor ...

Sociale toegankelijkheid: Ervaringsdeskundigen aan het woord - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/ervar...
 • Wo 10 mei
 • 15:30-17:00
Voor iedereen

Een introductie op sociale toegankelijkheid

CategorieBijeenkomst
 • 12

Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt op jouw erfgoedlocatie en dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen? Sociale toegankelijkheid speelt een grote rol bij het ontvangen van gasten of nieuwe vrijwilligers die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Hoe maak je jouw erfgoedorganisatie toegankelijker? Kom op 19 april naar de digitale bijeenkomst 'Een introductie op sociale toegankelijkh...

Een introductie op sociale toegankelijkheid - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/een-i...
 • Wo 19 apr
 • 15:30-17:00
Voor iedereen
 • 6 mrt
 • Faro-team
 • 66

Vanuit het Knooppunt Oral History "Sprekende geschiedenis" willen we het initiatief nemen om op allerlei manieren het motto "Oral history voor iedereen" uit te werken. Daarbij denken we aan makers, gebruikers, bewaarders én publiek. We weten dat er veel behoefte is aan cursussen interviewen, meer en eenvoudigere mogelijkheden voor opslaan, ondersteuning bij digitalisering en het maken van transcripties en bij het bereiken van publiek. Maar er ...

Prikbord
 • 23 feb
 • Wim Burggraaff
 • 36

Vrijwilligers zijn binnen veel erfgoedgemeenschappen en culturele organisaties onmisbaar. Zonder vrijwilligers kunnen de belangrijkste taken, acties en evenementen van een gemeenschap of organisatie niet worden uitgevoerd. Daarom organiseert het KIEN vanaf 1 april 2023 de meerdaagse Training Vrijwilligersmanagement voor erfgoedgemeenschappen. Meer informatie

Info | Nieuws
 • 16 feb
 • Wim Burggraaff
 • 69

Heb je belangstelling voor erfgoed en dan met name wat de rol is van erfgoed in onze huidige samenleving? Wij organiseren voor Leiden-Delft-Erasmus studenten een interdisciplinaire worskhop rondom het omstreden erfgoed van de Atlantikwall in Zuid-Holland. We zoeken BA3 of MA studenten van verschillende opleidingen om mee te doen. Heb je interesse om mee te doen met deze workshop? Voor informatie en aanmelding: r.de.boer@arch.leidenuniv.nl Mee...

Faro | Opleidingen

Faro II - online netwerkbijeenkomst

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 235
 • 41

Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg. In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet...

 • Vr 24 mrt
 • 11:00-12:30
Voor iedereen

Faro II - online netwerkbijeenkomst

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 188
 • 27

Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg. In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet...

 • Wo 22 mrt
 • 14:00-15:30
Voor iedereen
 • 13 feb
 • Faro-team
 • 73

Samenvatting

Dit is een voorbeeldbijdrage, hier neergezet door het Faro-team. Wie zijn benieuwd naar jouw/jullie bijdrage. Stuur een mailtje naar faro@cultureelerfgoed.nl met alvast een korte omschrijving van je initiatief. Het Faro-team maakt dan voor jou/jullie een eigen bijdrage aan die je vervolgens zelf kunt bewerken en beheren.
Prikbord
 • 6 feb
 • Wim Burggraaff
 • 68

Het is van belang om zicht te hebben op de omvang en dynamiek van erfgoedgemeenschappen. Dit geeft enerzijds een beeld van het maatschappelijk draagvlak van erfgoed, wat relevant is voor beleidsvorming. Anderzijds is dit inzicht van belang voor erfgoedprofessionals om hun participatieve werkzaamheden op af te stemmen. Vanuit dat oogpunt is verkennend onderzoek gedaan naar erfgoedgemeenschappen in de gemeente Gouda.

Info | Nieuws
 • 14 jan
 • Jeroen Rodenberg
 • 2
 • 639

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participat...

Voor iedereen

Recent actief

Recente thema's

Faro | Oral historyPrikbordFaro | ArcheologieErfgoedbewustzijn en educatie
Faro | OpleidingenFaro | digitaliseringFaro | Participatief waarderenInfo | UitvoeringsagendaPraktijk | Visie Faro in NL