Bijdragen door Leonie Wingen

  • 30 nov
  • Leonie Wingen
  • 1
  • 328

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Faro | Participatief waarderen

Trefwoorden

Thema's

Faro | Participatief waarderenFaro | Oral historyFaro | Werkwijzen en methodenVoor iedereen

Compleetheid profiel

11%