Bijdragen door Leonie Wingen

  • nov 2022
  • Leonie Wingen
  • 1
  • 494

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Waarderen van erfgoed

Trefwoorden

Thema's

Waarderen van erfgoedJouw mening telt!Voor iedereenOral historyWerkwijzen en wegwijzenMeerstemmigheidDigitaal erfgoedErfgoedbewustzijn en educatie

Compleetheid profiel

22%