Blader door bijdragen

 • 27 feb
 • Leonie Wingen
 • 82

Donderdag 18 april organiseren Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en stichting OPEN een expertmeeting voor erfgoedcoaches die zich met participatie bezighouden én voor digitale erfgoedcoaches. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken: wat de relatie tussen oral history en erfgoed is, hoe je oral history kunt inzetten om participatie te bevorderen en wat er nodig is om oral history interviews op duurzame wijze te bewaren en ...

Leonie Wingen
Oral history
 • 8 feb
 • Leonie Wingen
 • 265

Subsidie vinden voor het uitvoeren van een oral history project is voor erfgoedorganisaties niet eenvoudig. Vaak lukt dit alleen als oral history onderdeel is van het maken van een breder project, zoals het maken van een tentoonstelling, een participatief of educatief project gericht op resultaten met betrekking tot de deelnemers of van een onderzoek. Verhalen ophalen met oral history als hoofddoel of het borgen van oral history als doel op z...

Leonie Wingen
Oral history
 • 18 dec
 • Leonie Wingen
 • 184

Tijdens het symposium ‘Oral History een stap verder’ van 8 december 2023 presenteerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam de nieuwe Handreiking Collectie-interviews: Het interview als verrijking van erfgoed. Deze Handreiking is bedoeld voor kleine en grotere musea en helpt hen bij het voorbereiden, afnemen, ontsluiten en archiveren van collectie- e...

Leonie Wingen
Oral history
 • nov 2022
 • Leonie Wingen
 • 1
 • 647

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Leonie Wingen
Waarderen van erfgoed