Subsidie voor oral history

  • 8 feb
  • Leonie Wingen
  • 315
Leonie Wingen
Oral history
  • Wilma Simons
  • Geertje Huisman

erfgoedvrijwilligers in Museum Klok en Peel

Subsidie vinden voor het uitvoeren van een oral history project is voor erfgoedorganisaties niet eenvoudig. Vaak lukt dit alleen als oral history onderdeel is van het maken van een breder project, zoals het maken van een tentoonstelling, een participatief of educatief project gericht op resultaten met betrekking tot de deelnemers of van een onderzoek. Verhalen ophalen met oral history als hoofddoel of het borgen van oral history als doel op zich, blijkt lastig te financieren. Dit geluid kwam naar voren tijdens expertsessies van het knooppunt Sprekende Geschiedenis. Het verdient daarom aandacht dat oral history specifiek in een nieuwe tijdelijke subsidieregeling van het Cultuurfonds wordt genoemd. Graag verwijzen we kleine erfgoedorganisaties (de doelgroep van de regeling) naar deze regeling. Aanvragen is mogelijk tot 1 mei 2024. Mocht je (een) andere regeling(en) kennen waarin oral history specifiek wordt genoemd, laat het weten in de reacties!

Link naar de regeling: Erfgoedvrijwilligersregeling - het Cultuurfonds

Foto: Erfgoedvrijwilligers in Museum Klok en Peel - via Website Cultuurfonds