Save the date voor erfgoedcoaches: 18 april

13:00-16:30CategorieOverig
 • 121

Donderdag 18 april organiseren Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en stichting OPEN een expertmeeting voor erfgoedcoaches die zich met participatie bezighouden én voor digitale erfgoedcoaches. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken: wat de relatie tussen oral history en erfgoed is, hoe je oral history kunt inzetten om participatie te bevorderen en wat er nodig is om oral history interviews op duurzame wijze te bewaren en t...

 • Do 18 apr
 • 13:00-16:30
Oral history
 • 27 feb
 • Leonie Wingen
 • 81

Donderdag 18 april organiseren Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en stichting OPEN een expertmeeting voor erfgoedcoaches die zich met participatie bezighouden én voor digitale erfgoedcoaches. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken: wat de relatie tussen oral history en erfgoed is, hoe je oral history kunt inzetten om participatie te bevorderen en wat er nodig is om oral history interviews op duurzame wijze te bewaren en ...

Leonie Wingen
Oral history
 • 14 feb
 • Thomas van Maaren
 • 138

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië. We nodigen musea en erfgoedinstellingen met deze collecties uit om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Binnen deze call, die uit twee trajecten bestaat is er extra aandacht voor het digitaliseren en beschikbaar ste...

Thomas van Maaren
Oral history
 • 8 feb
 • Leonie Wingen
 • 265

Subsidie vinden voor het uitvoeren van een oral history project is voor erfgoedorganisaties niet eenvoudig. Vaak lukt dit alleen als oral history onderdeel is van het maken van een breder project, zoals het maken van een tentoonstelling, een participatief of educatief project gericht op resultaten met betrekking tot de deelnemers of van een onderzoek. Verhalen ophalen met oral history als hoofddoel of het borgen van oral history als doel op z...

Leonie Wingen
Oral history
 • 18 dec
 • Leonie Wingen
 • 183

Tijdens het symposium ‘Oral History een stap verder’ van 8 december 2023 presenteerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam de nieuwe Handreiking Collectie-interviews: Het interview als verrijking van erfgoed. Deze Handreiking is bedoeld voor kleine en grotere musea en helpt hen bij het voorbereiden, afnemen, ontsluiten en archiveren van collectie- e...

Leonie Wingen
Oral history
 • jun 2023
 • Maarten Reith
 • 1632

In haar essay 'Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal: Over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk' betoogt Lian van der Zon dat oral history kan bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve erfgoedsector. Verhalen spelen een belangrijke rol in het leven. Met verhalen kunnen we het verleden duiden en doorgeven aan een volgende generatie. In de erfgoedsector wordt oral history steeds vaker gebruikt om het ...

Maarten Reith
Oral history

Expertmeeting Musea en oral history

13:00-16:00CategorieOverig
 • 2389

Op 14 april 2023 (van 13 tot 16 u) organiseert het Knooppunt samen met het Zeeuws Museum een expertmeeting ‘Musea en Oral History’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het Knooppunt signaleert dat er vanuit de musea, die iets met oral history willen doen, veel vragen leven over het houden van interviews én de noodzaak en de mogelijkheden om verhalen te bewaren. Ook werpt de vraag zich op hoe de uiteenlopende gemeenschap...

 • Vr 14 apr
  2023
 • 13:00-16:00
Oral history
 • sep 2022
 • Martha van Eerdt
 • 1
 • 1197

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat mijn geboortedorp, Boekel, het centrum was van de varkenspest. Meer dan een jaar stond het leven van de boerengemeenschap op zijn kop. De gebeurtenissen liggen nu, 25 jaar later, nog te gevoelig om ze tot ‘geschiedenis’ te verklaren. Daarom hebben we drie direct betrokkenen (gemeentesecretaris, veearts en varkenshouder) gesproken, in de hoop dat deze persoonlijke verhalen een aanleiding zijn om ook andere, n...

Martha van Eerdt
Oral history

Symposium 'Oral history voor iedereen'

10:30-17:00CategorieOverig
 • 388

Programma Symposium – Meld je nu aan Sprekende geschiedenis Alles over Oral history Op 28 oktober is het zover! Vanuit 'Sprekende geschiedenis' organiseren we een interactief symposium over oral history met interessante sprekers en workshops. We zijn verheugd om te zien dat er zoveel interesse is in oral history en we kijken ernaar uit om er een vruchtbare dag van te maken! Wat kun je verwachten? Tijdens het plenaire gedeelte deelt podcast-...

 • Vr 28 okt
  2022
 • 10:30-17:00
Oral history
 • sep 2022
 • Jeanne van Poppel
 • 350

Het oral history project Gelderse Verhalen van boeren, burgers en buitenlui werd in 2016 afgerond met een boekpresentatie. Het was een voorbeeld van de toenmalige samenwerking tussen organisaties, bewoners, vrijwilligers en bedrijvigheid (o.a. een uitgeverij) én van waardering van de inbreng van bewoners, interviewers en geïnterviewden. Vrijwilligers geridderd bij boekpresentatie Gelderse verhalen - Erfgoed Gelderland

Jeanne van Poppel
Oral history

Oral history

Oral history

Zoek

Recent actief

Leonie Wingen
Sandra de Vreede
Casper Hoenderdos
Lieke Bremer
Mia Vrijens
Lorna Cruickshanks
Erna van Eerden
Caroline Schuurman
Jeroen Overweel
Kelly Hazejager
Machteld Linssen
Geertje Huisman

Over dit thema

Oral history is geschiedschrijving van onderop en gaat uit van persoonlijke verhalen. De methode is een kans om het gedachtegoed in het Verdrag van Faro in de praktijk te brengen. Wat is daarvoor nodig?

 • status: publiek
 • gestart op: feb 2022
 • 76 leden
 • 21 bijdragen