Bijdragen door Miriam van der Have

  • jan 2023
  • Miriam van der Have
  • 6
  • 318

In semi-gestructureerde interviews van ongeveer twee uur delen intersekse mensen hun ervaringen. Belangrijke onderwerpen zijn de invloed van artsen, de beslissingen van ouders, en de invloed van de 'coming out' als intersekse persoon. Op dit moment zijn 17 interviews getranscribeerd en van metadata voorzien. De originele opnames, transcripties en metadata worden samen met het toestemmingsformulier gearchiveerd ten behoeve van toekomstig wetens...

Miriam van der Have
Oral history

Thema's

Oral history

Compleetheid profiel

44%