Bijdragen door Maarten Reith

 • nov 2023
 • Maarten Reith
 • 207

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek Atlas van de oversteek. Een eerste blik op deze pagina, laat de zogeheten spijtoptanten zien, die de oversteek vanuit Indonesië naar Nederland hebben gemaakt. Het ging om Indische Nederlanders die banden hadd...

Maarten Reith
Voor iedereen
 • nov 2023
 • Maarten Reith
 • 345

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jong...

Maarten Reith
Voor iedereen
 • sep 2023
 • Maarten Reith
 • ·
 • Aangepast okt 2023
 • 489

Marco van Vulpen, Mirjam Blott, Daudi Cijntje en Eeva Liukku vormen voor de initiatievenronde van 2023 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online en op de bijeenkomst van 12 oktober vanuit het erfgoedveld zijn aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de s...

Maarten Reith
Voor iedereen

Thema's

Recht op erfgoedFaro-initiatieven 2023MeerstemmigheidThema's Faro UitvoeringsagendaInfo | NieuwsRegeling Uitvoeringsagenda FarInfo | Routekaart Faro

Compleetheid profiel

44%