Blader door bijdragen

  • okt 2022
  • Maarten Reith
  • 1
  • 2604

Er wordt hard gewerkt aan het slotstuk van het Faro programma, de Uitvoeringsagenda Faro. Deel I van de Uitvoeringsagenda staat in concept op papier. Er wordt op dit moment nog volop aan gewerkt. De agenda is de spreekwoordelijke kop op de verkenningsfase van de afgelopen drie jaar. In deel I van de agenda staat wat de betekenis is van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoedveld, in de vorm van een missie (kernopdracht) en een visi...

Maarten Reith
Info | Uitvoeringsagenda