Lees mee met de conceptversie Uitvoeringsagenda Faro

 • okt 2022
 • Maarten Reith
 • ·
 • Aangepast okt 2022
 • 1
 • 2604
 • Machteld Linssen
 • Marieke van Ommeren (RCE)
Maarten Reith
Info | Uitvoeringsagenda
 • Winkwaves
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • Machteld Linssen

Er wordt hard gewerkt aan het slotstuk van het Faro programma, de Uitvoeringsagenda Faro. Deel I van de Uitvoeringsagenda staat in concept op papier. Er wordt op dit moment nog volop aan gewerkt.

De agenda is de spreekwoordelijke kop op de verkenningsfase van de afgelopen drie jaar. In deel I van de agenda staat wat de betekenis is van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoedveld, in de vorm van een missie (kernopdracht) en een visie (kernwaarden). De missie en visie zijn uitgewerkt in 5 basisregels en 16 thema’s die tijdens de verkenningsfase zijn aangedragen door het erfgoedveld, zoals Opleidingen, Oral History, Democratische vernieuwing, Waarderen, Ondersteuning Erfgoedparticipatie, e.a. De agenda is het resultaat van vele gesprekken, werksessies, onderzoeken, publicaties, pilots etc. Missie, visie en thema’s samen vormen een inhoudelijk kader voor toekomstig beleid en toekomstige activiteiten. De uitvoeringsagenda wordt nog dit jaar aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Hopelijk een begin van een nieuwe fase waarin we samen verder kunnen met de uitvoering. In een volgende fase, deel II, kunnen de thema’s dan worden omgezet in concrete acties.

Het Faro-team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert de pen van de Uitvoeringsagenda, maar de inhoud is de afgelopen jaren door het erfgoedveld aangedragen. Daarmee geeft het erfgoedveld aan waar ze de komende periode op in wil zetten om zaken op gang te brengen, of om bestaande ontwikkelingen te versterken. Er is dus een grote overlap tussen de inhoud op dit Faro Platform en de Uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda richt zich in eerste instantie op de vertaling van het verdrag naar overheden en erfgoedinstellingen, maar vormt één geheel met subsidieregelingen voor erfgoedgemeenschappen en burgerinitiatieven bij o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie en de ondersteuning vanuit provinciale erfgoedhuizen.

Benieuwd?
Bent u benieuwd naar de inhoud van de Uitvoeringsagenda? U kunt hieronder de conceptversie downloaden. Het is nog wel steeds een concept. Om de inhoud te toetsen is een aantal werksessies georganiseerd met vertegenwoordigers van belangrijke organisaties in het erfgoedveld. Door het concept nu te delen, willen we ook anderen nog in de gelegenheid stellen om er kennis van te nemen en iets van te vinden. Mocht u willen reageren op de inhoud, dan graag per mail aan faro@cultureelerfgoed.nl onder vermelding van reactie Uitvoeringsagenda. Graag vóór 17 oktober. Wij vragen wel uw begrip voor het feit dat de tekst van de agenda een weergave is van de verkenning in de afgelopen jaren. Wij zullen uw reactie daaraan spiegelen en niet altijd een op een over kunnen nemen.

Trefwoorden