Bijdragen door Marieke van Ommeren (RCE)

  • nov 2022
  • Marieke van Ommeren (RCE)
  • 400

Bij het onderwerp Erfgoedparticipatie schrijft de staatssecretaris: “Het verdrag van Faro stelt de verhouding tussen mens en erfgoed centraal. Mensen en gemeenschappen worden betrokken bij erfgoedzorg en erfgoed wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Dit najaar ontvang ik de Uitvoeringsagenda Faro die samen met het veld is opgesteld. Hierin staan acties voor de naleving van het verdrag.” Uit de bijlagen wordt duidelijk dat in 2023, 2024 e...

Marieke van Ommeren (RCE)
Info | Nieuws
  • nov 2022
  • Marieke van Ommeren (RCE)
  • ·
  • Aangepast dec 2022
  • 1
  • 2
  • 2257

Ondersteun jij, of jouw organisatie, de kernwaarden van het Verdrag van Faro? Onderteken dan de intentieverklaring op Petities.nl. De verklaring op Petities.nl is een verkorte versie van de intentieverklaring die de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) hebben opgesteld ter ondersteuning van de Uitvoeringsagenda Faro. De Uitvoeringsagenda en de Intentieverklaring worden eind d...

Marieke van Ommeren (RCE)
Info | Uitvoeringsagenda

Thema's

Voor iedereenInfo | UitvoeringsagendaErfgoedparticipatieMeerstemmigheidDigitaal erfgoedWerkwijzen en wegwijzenDemocratische VernieuwingDynamische leefomgeving
OpleidingenArcheologieArchievenErfgoedbewustzijn en educatieCaribisch NederlandInternationaal

Compleetheid profiel

55%