Bijdragen door Marieke van Ommeren (RCE)

 • 11 nov
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • 177

Bij het onderwerp Erfgoedparticipatie schrijft de staatssecretaris: “Het verdrag van Faro stelt de verhouding tussen mens en erfgoed centraal. Mensen en gemeenschappen worden betrokken bij erfgoedzorg en erfgoed wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Dit najaar ontvang ik de Uitvoeringsagenda Faro die samen met het veld is opgesteld. Hierin staan acties voor de naleving van het verdrag.” Uit de bijlagen wordt duidelijk dat in 2023, 2024 e...

Info | Nieuws
 • 1 nov
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • ·
 • Aangepast 12 dec
 • 1
 • 2
 • 524

Ondersteun jij, of jouw organisatie, de kernwaarden van het Verdrag van Faro? Onderteken dan de intentieverklaring op Petities.nl. De verklaring op Petities.nl is een verkorte versie van de intentieverklaring die de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) hebben opgesteld ter ondersteuning van de Uitvoeringsagenda Faro. De Uitvoeringsagenda en de Intentieverklaring worden eind d...

Info | Uitvoeringsagenda
 • 18 aug
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • 75

???Ideologische??? angel lijkt eruit: musea gaan weer stemmen over eigen definitie - NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/16/ideologisc...

Wat is een museum? Komende week stemt de internationale museumraad ICOM over een nieuwe definitie...

Voor iedereen

Thema's

Voor iedereenInfo | UitvoeringsagendaFaro | ErfgoedparticipatieFaro | OmgevingswetFaro | MeerstemmigheidFaro | digitaliseringFaro | Werkwijzen en methodenDemocratische Vernieuwing
Faro | LeefomgevingFaro | OpleidingenFaro | ArcheologieFaro | ArchievenErfgoedbewustzijn en educatieFaro | Caribisch Nederland

Compleetheid profiel

55%