Faro in de Meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media

  • nov 2022
  • Marieke van Ommeren (RCE)
  • 409
Marieke van Ommeren (RCE)
Info | Nieuws

Bij het onderwerp Erfgoedparticipatie schrijft de staatssecretaris: “Het verdrag van Faro stelt de verhouding tussen mens en erfgoed centraal. Mensen en gemeenschappen worden betrokken bij erfgoedzorg en erfgoed wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Dit najaar ontvang ik de Uitvoeringsagenda Faro die samen met het veld is opgesteld. Hierin staan acties voor de naleving van het verdrag.”

Uit de bijlagen wordt duidelijk dat in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar is voor “werken aan de implementatie van het Faro verdrag via de samen met het cultuurveld opgestelde Uitvoeringsagenda.”

Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/04/meerjarenbrief-de-kracht-van-creativiteit