Bijdragen door Marloes van Essen (RCE)

  • mei 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 1
  • 1752

Zouden we niet... Kunnen erfgoedinitiatieven van inwoners van het uitdaagrecht gebruik maken? Is er ook zoiets als een bespreekrecht? Heeft erfgoed een plek in het participatiebeleid van de gemeentes? Hoe zijn inwoners betrokken bij het aanwijzen van monumenten? Hoe worden erfgoedbudgetten verdeeld? Als het over democratische vernieuwing en erfgoed gaat, wordt een rijke ader aan ideeën aangeboord. De mindmap is een eerste potloodschets van de ...

Marloes van Essen (RCE)
Democratische Vernieuwing