Mindmap Democratische vernieuwing

  • mei 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 1
  • 1597
Democratische Vernieuwing

Zouden we niet... Kunnen erfgoedinitiatieven van inwoners van het uitdaagrecht gebruik maken? Is er ook zoiets als een bespreekrecht? Heeft erfgoed een plek in het participatiebeleid van de gemeentes? Hoe zijn inwoners betrokken bij het aanwijzen van monumenten? Hoe worden erfgoedbudgetten verdeeld?

Als het over democratische vernieuwing en erfgoed gaat, wordt een rijke ader aan ideeën aangeboord. De mindmap is een eerste potloodschets van de mogelijkheden die voorbij zijn gekomen. Welke dingen pakken we de komende jaren samen op? Daarover praten we binnenkort door. Bekijk hier de oogst tot nu toe. Of lees verder in een van de essays of verslagen in het blokje documenten.

titel toegevoegd door opties
democratische_vernieuwing.jpg mei 2022 Marloes van Essen (RCE)

Trefwoorden