Stichting IJsselhoeven - erfgoed betekenis blijven geven

  • apr 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 340
Marloes van Essen (RCE)
Praktijk | voorbeelden

In de IJsselvallei staan meer dan vierhonderd beeldbepalende boerderijen. Stichting IJsselhoeven spant zich in voor het behoud daarvan. Daarbij is niet alleen de boerderij als gebouw belangrijk. Het gaat ook om de rol die deze boerenhoeven in het landschap spelen en om hun functie voor de lokale gemeenschap.

Stichting IJsselhoeven - erfgoed betekenis blijven geven | Erfgoedparticipatie Faro | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erf...

In de IJsselvallei staan meer dan vierhonderd beeldbepalende boerderijen. Stichting IJsselhoeven ...

Trefwoorden