Blader door bijdragen

  • mei 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 1
  • 1596

Zouden we niet... Kunnen erfgoedinitiatieven van inwoners van het uitdaagrecht gebruik maken? Is er ook zoiets als een bespreekrecht? Heeft erfgoed een plek in het participatiebeleid van de gemeentes? Hoe zijn inwoners betrokken bij het aanwijzen van monumenten? Hoe worden erfgoedbudgetten verdeeld? Als het over democratische vernieuwing en erfgoed gaat, wordt een rijke ader aan ideeën aangeboord. De mindmap is een eerste potloodschets van de ...

Democratische Vernieuwing
  • mrt 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 131

Tracing Your Roots ??? met stamboomonderzoek en verhalen op zoek naar je wortels | Erfgoedparticipatie Faro | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erf...

Weten wie je bent, waar je wortels liggen en wie je voorouders zijn, helpt je zelfbeeld te verste...

Praktijk | voorbeelden