Ondersteun het Verdrag van Faro op Petities.nl

 • nov 2022
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • ·
 • Aangepast dec 2022
 • 1
 • 2
 • 2276
 • Machteld Linssen
Marieke van Ommeren (RCE)
Info | Uitvoeringsagenda
 • Nico van den Berg
 • Susan Lesker
 • Anton Cruysheer
 • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • Machteld Linssen

Ondersteun jij, of jouw organisatie, de kernwaarden van het Verdrag van Faro? Onderteken dan de intentieverklaring op Petities.nl. De verklaring op Petities.nl is een verkorte versie van de intentieverklaring die de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) hebben opgesteld ter ondersteuning van de Uitvoeringsagenda Faro. De Uitvoeringsagenda en de Intentieverklaring worden eind december samen aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media.

De Intentieverklaring laat zien dat het gedachtegoed van Faro omarmd wordt door het erfgoedveld. De Uitvoeringsagenda beschrijft hoe Nederland invulling kan geven aan erfgoedparticipatie en de mens centraal stelt in het erfgoed.

Met een handtekening op Petities.nl geeft u een krachtig signaal aan de Nederlandse politiek dat u het belangrijk vindt dat Nederland het Verdrag van Faro ondertekent.

Klik hier voor de intentieverklaring op Petities.nl.

Download hieronder de tekst van de uitgebreide intentieverklaring.

Reacties

2 reacties, meest recent: 7 december 2022
 • AWN, Nederlandse Archeologievereniging tekent de petitie niet

  Petitie ‘Erfgoedveld op weg naar Faro’ een initiatief vanuit van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) en FIM: een open deur. AWN, tekent de petitie in deze vorm dan ook niet.

  Het gaat namelijk niet alleen om mee te bepalen (zeggenschap) , maar juist ook om mee verantwoordelijkheid (eigenaarschap)dragen. Het mist dus een van de kernwaarden van FARO.

  Bij FARO staat het belang van de samenleving centraal. Erfgoed kan daarbij een middel zijn.

  Professionals en vrijwilligers zullen hier uit moeten gaan van een dienende rol.

  Niet meer, niet minder.

  Sowieso een interessante rol.

  ‘Erfgoed is per definitie intergenerationeel. Het is ook een ankerpunt in een snel veranderende samenleving. En dit vraagt om een continu proces van herziening. Wij willen dat het erfgoed de ontwikkeling, die een samenleving wil of moet doormaken niet frustreert, maar juist voorziet van een gedeeld idee van waar we vandaan komen en waarheen we ons ontwikkelen’.

  Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • De AWN, Nederlandse Archeologievereniging en de DDA, Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie ondertekenden in eerste instantie de intentieverklaring niet. Het is goed hierover in gesprek geweest te zijn waardoor helderder is geworden wat FARO feitelijk behelst. Wij waarderen dat alsnog tot een gezamenlijke intentie met de initiatiefnemers kon worden gekomen, waarin de door eerder door AWN en DDA genoemde punten zijn opgenomen. Hiermee wordt recht gedaan aan het inhoud gegeven aan het Verdrag van Faro. Wij onderschrijven nu van harte.

  Hetty (H.M.) Laverman Berbee

Trefwoorden