Blader door bijdragen

  • jun 2023
  • Maarten Reith
  • 1632

In haar essay 'Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal: Over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk' betoogt Lian van der Zon dat oral history kan bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve erfgoedsector. Verhalen spelen een belangrijke rol in het leven. Met verhalen kunnen we het verleden duiden en doorgeven aan een volgende generatie. In de erfgoedsector wordt oral history steeds vaker gebruikt om het ...

Maarten Reith
Oral history