Essay 'Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal' (Lian van der Zon)

  • jun 2023
  • Maarten Reith
  • 1641
Maarten Reith
Oral history
  • Lian van der Zon

In haar essay 'Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal: Over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk' betoogt Lian van der Zon dat oral history kan bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve erfgoedsector.

Verhalen spelen een belangrijke rol in het leven. Met verhalen kunnen we het verleden duiden en doorgeven aan een volgende generatie. In de erfgoedsector wordt oral history steeds vaker gebruikt om het persoonlijke verhaal achter een gebouw of object te vertellen. Oral history vertelt de geschiedenis van onderop en geeft groepen en individuen zowel letterlijk als figuurlijk een stem. Het is daarmee een belangrijke methodiek om invulling te geven aan de doelstellingen uit het Verdrag van Faro.