Bijdragen door Lian van der Zon

  • 14 feb
  • Lian van der Zon
  • 212

Onlangs verscheen het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre (ook bekend als Bijdragen en Mededelingen Gelre) met daarin o.a. de resultaten van onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland. Voor het jaarboek schreven Henriette Kosse, Tim Stapel en Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland het artikel: ‘Meedoen met erfgoed. De stand van historische verenigingen in Gelderland’. In dit artikel onderzoeken ze de sociaal-maatscha...

Lian van der Zon
Info | Nieuws

Thema's

Werkwijzen en wegwijzenOral history

Compleetheid profiel

44%