Onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland

  • 14 feb
  • Lian van der Zon
  • 114
Lian van der Zon
Info | Nieuws
  • Dick de Jong
  • Leonie Wingen
  • Wim Burggraaff

Onlangs verscheen het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre (ook bekend als Bijdragen en Mededelingen Gelre) met daarin o.a. de resultaten van onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland.

Voor het jaarboek schreven Henriette Kosse, Tim Stapel en Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland het artikel: ‘Meedoen met erfgoed. De stand van historische verenigingen in Gelderland’. In dit artikel onderzoeken ze de sociaal-maatschappelijke waarde van historische verenigingen in de provincie.

Honderd verenigingen

Gelderland telt een groot aantal historische verenigingen. Bijna elk dorp en elke stad heeft ze – en soms meer dan één. Voor honderd van die verenigingen is voor dit onderzoek nagegaan hoe ze zijn ontstaan, wat ze doen en welke betekenis ze hebben voor hun omgeving. Er blijken grote onderlinge verschillen te bestaan. Maar voor allemaal geldt dat ze op groot draagvlak kunnen rekenen in hun eigen gemeente. Door meer samen te werken met andere organisaties, zouden zij hun bereik en betekenis nog verder kunnen uitbouwen.

Meer informatie en beschikbaarheid

Het jaarboek is verkrijgbaar via de website van de Vereniging Gelre (www.vereniginggelre.nl). De verkoopprijs is € 30,-. Leden van de vereniging Gelre krijgen het jaarboek gratis. De achterliggende cijfers van het onderzoek zijn te vinden via: https://erfgoedgelderland.nl/over-ons/historische-verenigingen/.