Blader door bijdragen

 • 28 nov
 • Maarten Reith
 • 40

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek Atlas van de oversteek. Een eerste blik op deze pagina, laat de zogeheten spijtoptanten zien, die de oversteek vanuit Indonesië naar Nederland hebben gemaakt. Het ging om Indische Nederlanders die banden hadd...

Voor iedereen
 • 20 nov
 • Maarten Reith
 • 72

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jong...

Voor iedereen
 • 11 sep
 • Maarten Reith
 • 107

The Saba Cultural Policy Plan 2023-2030, with a focus on heritage and increased community participation, represents a significant step towards preserving and enhancing Saba's rich cultural heritage. Beneath an overview of the key components and goals of this plan. 1. Collaborative Approach: The Department of Community Development and Culture, in partnership with the Saba Heritage Center, is leading the effort to revise the cultural policy plan...

Prikbord
 • 6 sep
 • Maarten Reith
 • 307

Marco van Vulpen, Mirjam Blott, Daudi Cijntje en Eeva Liukku vormen voor de initiatievenronde van 2023 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online en op de bijeenkomst van 12 oktober vanuit het erfgoedveld zijn aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de s...

Voor iedereen
 • 19 jul
 • Maarten Reith
 • 234

Dit project, met als ondertitel 'Praktijkgerichte ontwikkeling van nieuwe participatie-instrumenten', richt zich op de centrale problematiek van het spanningsveld tussen leef- en systeemwereld. Het adagium ‘leren van het verleden’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij ruimtelijke opgaven. Dat begrip van onze geschiedenis gaat niet alleen om de fysieke omgeving en de functionaliteit, maar het gaat ook (of juist) om de maatschappelijke waarden, b...

Prikbord
 • 12 jun
 • Maarten Reith
 • 132

In haar essay 'Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal: Over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk' betoogt Lian van der Zon dat oral history kan bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve erfgoedsector. Verhalen spelen een belangrijke rol in het leven. Met verhalen kunnen we het verleden duiden en doorgeven aan een volgende generatie. In de erfgoedsector wordt oral history steeds vaker gebruikt om het ...

Oral history
 • okt 2022
 • Maarten Reith
 • 1
 • 1252

Er wordt hard gewerkt aan het slotstuk van het Faro programma, de Uitvoeringsagenda Faro. Deel I van de Uitvoeringsagenda staat in concept op papier. Er wordt op dit moment nog volop aan gewerkt. De agenda is de spreekwoordelijke kop op de verkenningsfase van de afgelopen drie jaar. In deel I van de agenda staat wat de betekenis is van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoedveld, in de vorm van een missie (kernopdracht) en een visi...

Info | Uitvoeringsagenda