Infographic 'Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Faro'

  • aug 2023
  • Maarten Reith
  • 1
  • 1
  • 1791
Maarten Reith
Voor iedereen
  • Robin Raaijmakers
  • Sara Maria Stone

Er is een infographic die beknopt uitlegt hoe erfgoedpartijen aan de slag kunnen met de Faro Uitvoeringsagenda. Deze maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welke soort initiatieven in aanmerking komen voor Faro-middelen.

Deze middelen zijn beschikbaar voor concrete initiatieven die de erfgoedzorg blijvend meer 'Faro' maken. Een initiatief moet inhoudelijk aansluiten bij in ieder geval één van de drie richtinggevende principes in de Uitvoeringsagenda Faro:
• Participatie in de volle breedte
• Open houding voor andere erfgoedopvattingen
• Erfgoed midden in de samenleving

Ook moet het initiatief aansluiten op één of meer van de zestien thema's uit de uitvoeringsagenda en de bijbehorende ambities. Voorbeelden van ideeën voor initiatieven die passen bij 'Faro' zijn het verkennen van nieuwe samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van onderwijsmodules.

Naast de middelen voor de Uitvoeringsagenda Faro zijn er andere financieringsbronnen die zich vooral op de praktijk van losse projecten en veranderingen in de eigen organisatie richten. Bijvoorbeeld voor een collectiewaardering met co-creatie, een oral history project, een participatief archeologisch onderzoek of ontwerpatelier.

Verder geeft de infographic weer uit welke zes stappen het proces van ideevorming tot het indienen van een definitieve aanvraag voor een Faro-initiatief bestaat.

Hieronder kun je de infographic bekijken.

Reacties

één reactie, 18 september 2023
  • Is there any chance the infographic can be translated to English.

    Sara Maria Stone