Leren van en leren over participatie

LocatieRCE, Amersfoort (restaurant op de begane grond)CategorieBijeenkomst
 • 40

Het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stimuleert de uitwisseling van kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Daarom organiseren we op dinsdag 18 april een interactieve bijeenkomst waarin we dit onderwerp van twee kanten belichten: Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven ...

 • Di 18 apr
 • 15:00-17:15
Voor iedereen

Sociale toegankelijkheid begint op je website

CategorieBijeenkomst
 • 21

Erfgoedvrijwilliger.nl organiseert drie kennis- en inspiratiesessies rond het thema ‘sociale toegankelijkheid’. De derde bijeenkomst is getiteld ‘Sociale toegankelijkheid begint op je website’ en vindt plaats op woensdag 31 mei tussen 15.30 uur en 17.00 uur. Je bent vanaf 15.20 uur welkom om digitaal binnen te lopen. Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt op jouw erfgoedlocatie en dat iedereen zovee...

Sociale toegankelijkheid begint op je website - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/socia...
 • Wo 31 mei
 • 15:30-17:00
Voor iedereen

Sociale toegankelijkheid: ervaringsdeskundigen aan het woord

CategorieBijeenkomst
 • 7

Erfgoedvrijwilliger.nl organiseert drie kennis- en inspiratiesessies rond het thema ‘sociale toegankelijkheid’. De tweede bijeenkomst is getiteld ‘Ervaringsdeskundigen aan het woord’ en vindt plaats op woensdag 10 mei tussen 15.30 uur en 17.00 uur. Je bent vanaf 15.20 uur welkom om digitaal binnen te lopen. Centraal staat de vraag: wat kun jij doen om sociale toegankelijkheid te verbeteren? Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor ...

Sociale toegankelijkheid: Ervaringsdeskundigen aan het woord - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/ervar...
 • Wo 10 mei
 • 15:30-17:00
Voor iedereen

Een introductie op sociale toegankelijkheid

CategorieBijeenkomst
 • 11

Erfgoed is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt op jouw erfgoedlocatie en dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen? Sociale toegankelijkheid speelt een grote rol bij het ontvangen van gasten of nieuwe vrijwilligers die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Hoe maak je jouw erfgoedorganisatie toegankelijker? Kom op 19 april naar de digitale bijeenkomst 'Een introductie op sociale toegankelijkh...

Een introductie op sociale toegankelijkheid - Erfgoedvrijwilliger

https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/agenda/een-i...
 • Wo 19 apr
 • 15:30-17:00
Voor iedereen

Faro II - online netwerkbijeenkomst

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 235
 • 41

Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg. In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet...

 • Vr 24 mrt
 • 11:00-12:30
Voor iedereen

Faro II - online netwerkbijeenkomst

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 188
 • 27

Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg. In deze digitale netwerkbijeenkomst delen we de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet...

 • Wo 22 mrt
 • 14:00-15:30
Voor iedereen
 • 14 jan
 • Jeroen Rodenberg
 • 2
 • 638

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participat...

Voor iedereen

Netwerkbijeenkomst Co-waarderen

CategorieBijeenkomst
 • 976
 • 42

Op 16 december van 10:00 tot 12:30 uur vindt een online netwerkbijeenkomst plaats over co-waarderen, het samenwerken aan erfgoedwaardering. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor vakgenoten uit Nederland en Vlaanderen. Rond het co-waarderen van museale collecties heeft zich een enthousiast netwerk gevormd van erfgoedprofessionals die graag met elkaar het pad van co-waarderen willen verkennen. Oftewel particiLeren! Mogelijk heb je al ervar...

 • Vr 16 dec
  2022
 • 10:00-12:30
Voor iedereen
 • 10 nov
 • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • 144

Petitie “Erfgoedveld op weg naar Faro’ van OPEN en FIM: een open deur! AWN, Nederlandse Archeologieverenging, tekent de petitie in deze vorm dan ook niet. Het gaat namelijk niet alleen om mee bepalen, maar juist ook om mee verantwoordelijkheid dragen. Het mist dus een van de kernwaarden van FARO. Bij FARO staat het belang van de samenleving centraal. Erfgoed kan daarbij een middel zijn. Professionals en -vrijwilligers zullen daar uit moeten ...

Voor iedereen
 • aug 2022
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • 1
 • 1100

Erfgoed heeft een maatschappelijke en verbindende waarde voor de samenleving en alle burgers kunnen daaraan bijdragen. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro waarmee al vaker wordt gewerkt in Nederland. Wat zijn tot op heden de ervaringen met erfgoedparticipatie? En wat kunnen we daarvan leren? Deze 99 interviews met mensen in het veld geven inzicht in hoe erfgoedprofessionals, erfgoedinstellingen en overheden volgens Faro kunnen wer...

Voor iedereen
 • jul 2022
 • Elyze Storms-Smeets
 • 93

Twee stageplaatsen beschikbaar bij Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland Erfgoed is alles uit het verleden dat we willen doorgeven in het heden en in de toekomst. Dat kan materieel zijn: landschappen, monumenten en collectiestukken. Maar ook immaterieel, zoals tradities, herinneringen en verhalen. Maar wanneer is iets erfgoed en wanneer niet? Vroeger werd dat bepaald door een kleine groep experts met specifieke kennis. Tegenwoordig vinde...

Voor iedereen

Atlantikwall Den Haag

LocatieDen Haag- De Tempel, dienst Archeologie Den HaagCategorieOverig
 • 1050

In de afgelopen weken hebben studenten toekomstvisies voor de Atlantikwall in Den Haag ontwikkeld. Dit was in opdracht van en samen met de gemeente Den Haag. Tijdens de debatten en workshop deelden diverse betrokkenen hun visie op dit erfgoed of discussieerden met de studenten over hun ideeen. De plannen willen we gebruiken om de discussie over dit gevoelige onderwerp te voeren in de aankomende tijd. De uitkomsten worden in het najaar gepre...

 • Di 17 mei
  2022
 • t/m Vr 20 mei
  2022
Voor iedereen

Faro vragenuurtje

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 1058

Elke tweede donderdag van de maand vanaf 13.15 is er een online Faro vragenuurtje. Medewerkers van het programma Faro staan tijdens dit uur digitaal voor u klaar om vragen met betrekking tot het Verdrag van Faro en de uitvoeringsagenda, de uitgangspunten of de praktische uitvoering daarvan te beantwoorden. Via deze link naar onze video-vergaderruimte kunt u deelnemen aan het vragenuurtje.

 • Do 14 jul
  2022
 • 13:15-14:00
Voor iedereen

Faro vragenuurtje

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 1060

Elke tweede donderdag van de maand vanaf 13.15 is er een online Faro vragenuurtje. Medewerkers van het programma Faro staan tijdens dit uur digitaal voor u klaar om vragen met betrekking tot het Verdrag van Faro en de uitvoeringsagenda, de uitgangspunten of de praktische uitvoering daarvan te beantwoorden. Via deze link naar onze video-vergaderruimte kunt u deelnemen aan het vragenuurtje.

 • Do 9 jun
  2022
 • 13:15-14:00
Voor iedereen

Faro vragenuurtje

LocatieOnlineCategorieBijeenkomst
 • 1062

Elke tweede donderdag van de maand vanaf 13.15 is er een online Faro vragenuurtje. Medewerkers van het programma Faro staan tijdens dit uur digitaal voor u klaar om vragen met betrekking tot het Verdrag van Faro en de uitvoeringsagenda, de uitgangspunten of de praktische uitvoering daarvan te beantwoorden. Via deze link naar onze video-vergaderruimte kunt u deelnemen aan het vragenuurtje.

 • Do 12 mei
  2022
 • 13:15-14:00
Voor iedereen

Voor iedereen

Voor iedereen

Zoek

Recent actief

Over dit thema

Deel hier je activiteiten met iedereen

 • status: publiek
 • gestart op: mei 2022
 • 10 leden
 • 7 bijdragen