Bijdragen door Lorna Cruickshanks

 • 22 feb
 • Lorna Cruickshanks
 • 152

Er is nog één week om je aan te melden! De nieuwe erfgoedparticipatie-labs voor medewerkers van gemeenten en provincies beginnen in maart. Tijdens deze labs ga je actief aan de slag met de Faro-werkwijze. Je stapt binnen met een vraag of casus. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een participatief waarderingstraject rond Post ’65-erfgoed dat je verder wilt uitwerken tot een implementatieplan? Wil je meerdere belanghebbenden betrekken bij het ver...

Lorna Cruickshanks
Voor iedereen
 • okt 2022
 • Lorna Cruickshanks
 • 389

Erfgoedprofessionals en vrijwilligers in Nederland zetten diverse werkwijzen en instrumenten in om sociale waarde te creëren en erfgoedparticipatie te stimuleren. Werken in de geest van Faro gebeurt dus al een poosje. Recent onderzoek laat zien hoe Faro in de praktijk is gerealiseerd en geeft inzicht in hoe die aanpak verder vorm kan krijgen als het verdrag wordt geratificeerd. Lees het rapport op de website van de RCE: 'Veel pionieren met elk...

Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen
 • sep 2022
 • Lorna Cruickshanks
 • ·
 • Aangepast sep 2022
 • 1
 • 2
 • 1802

In dit artikel gaan Margriet Nguyen en Frits Schroder in op het begrip participatie en de verhouding tussen de bestuurders en participanten op het gebied van participatie in de maatschappij. Het artikel is geschreven vanuit de betekenis en opgave van participatie in ons erfgoed. Ze bespreken de meest gebruikte participatieladders en bekijken hoe ze gestalte geven aan een participatieproces. Daarna gaan ze specifiek in op het gebruik van een pa...

Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen

Thema's

Voor iedereenWerkwijzen en wegwijzenMeerstemmigheidInfo | Routekaart FaroInfo | Verdrag van FaroOral historyArcheologieErfgoedparticipatie
OpleidingenWaarderen van erfgoedDigitaal erfgoedDynamische leefomgeving

Compleetheid profiel

22%