Blader door bijdragen

  • okt 2022
  • Lorna Cruickshanks
  • 360

Erfgoedprofessionals en vrijwilligers in Nederland zetten diverse werkwijzen en instrumenten in om sociale waarde te creëren en erfgoedparticipatie te stimuleren. Werken in de geest van Faro gebeurt dus al een poosje. Recent onderzoek laat zien hoe Faro in de praktijk is gerealiseerd en geeft inzicht in hoe die aanpak verder vorm kan krijgen als het verdrag wordt geratificeerd. Lees het rapport op de website van de RCE: 'Veel pionieren met elk...

Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen