Een reflectie op de participatieladders vanuit Faro-perspectief

  • sep 2022
  • Lorna Cruickshanks
  • ·
  • Aangepast sep 2022
  • 1
  • 2
  • 1504
Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen
  • Geertje Huisman
  • riemer knoop

In dit artikel gaan Margriet Nguyen en Frits Schroder in op het begrip participatie en de verhouding tussen de bestuurders en participanten op het gebied van participatie in de maatschappij. Het artikel is geschreven vanuit de betekenis en opgave van participatie in ons erfgoed. Ze bespreken de meest gebruikte participatieladders en bekijken hoe ze gestalte geven aan een participatieproces. Daarna gaan ze specifiek in op het gebruik van een participatieladder binnen een proces van erfgoedparticipatie.

Reacties

2 reacties, meest recent: 6 september 2022

Trefwoorden