Leden van dit thema

 • Binnen RCE hou ik me bezig met co-waarderen
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Programmamedewerker Faro

 • Stichting Wijkcollectie
 • Nicole is opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar en getraind als erfgoedprofessional in verschillende functies in de museale wereld. Gericht op de wijze waarop immaterieel (hedendaags) erfgoed veerkracht in wijken kan ondersteunen.

 • De Kerkvernieuwers
 • Ik ben mede-oprichter en projectleider bij de Kerkvernieuwers, oftewel Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen. Deze organisatie houdt zich bezig met participatie, innovatie en co-creatie rondom de toekomst van leegkomende kerkgebouwen.

 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst - LKCA
 • Specialist erfgoedparticipatie, diversiteit & inclusie, kunst en cultuur door en voor mensen met een beperking.

 • RCE
 • adviseur Erfgoedparticipatie

 • Stedelijk Museum Schiedam
 • Ik werk bij het Stedelijk Museum Schiedam als conservator stadsgeschiedenis. Welke verhalen helpen ons met een nieuwe blik kijken naar onze plek in de wereld? Ik combineer archief- en collectieonderzoek met co-creatie & trek graag de stad in.

 • Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Programmamedewerker Erfgoed & Participatie
  Programmateam Faro

 • Enabling archeologie
 • Sinds 2019 als ervaringsdeskundige lid van de groep Enabling Archeologie, van waaruit ik mij inzet voor een toegankelijke archeologie (zowel voor publiek als werknemers) voor mensen met een beperking.

  Bsc in de archeologie, Ma komt medio 2023.

 • Programmasecretaris Internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Erfgoed Zeeland | MARC erfgoed adviseurs
 • Opgeleid als klassiek archeoloog (KUN/RUN), later als toeristisch manager (HNTV/BUas), nu werkzaam als Programmaleider en Co√∂rdinator Zeeuwse Ankers bij Erfgoed Zeeland. Tevens freelance adviseur op gebied van erfgoed, toerisme, ro en branding.

 • Museum Hof van Busleyden
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • Publiekshistoricus en projectleider van Molenverhalen (2019-2022), een oral historyproject over het dagelijks leven op de Zuid-Hollandse poldermolens.

 • Huis voor de Kunsten Limburg
 • adviseur collectie & publiek

Werkwijzen en wegwijzen

Werkwijzen en wegwijzen

Recent actief

Geertje Huisman
Lorna Cruickshanks
Leonie Wingen
Robin Raaijmakers
Nicole van Dijk
Ankie Petersen
Joost Groeneboer
Wim Burggraaff
Lilian Grootswagers
Merel van der Vaart
Yvonne Ploum
Hanneke Masselink-Duits

Over dit thema

In deze omgeving werken we aan werkwijzen en wegwijzen (methodieken) die we nodig hebben om volgens het Faro-gedachtegoed te werken.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 24 leden
 • 8 bijdragen