• apr 2023
 • Faro-team
 • 1417

Op dinsdag 18 april 2023 kwamen circa 20 deelnemers naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een interactieve bijeenkomst over kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Directe aanleiding van de bijeenkomst was het verschijnen van twee boeken over dit onderwerp. Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteerden inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community, een bundel met bestuurskundige perspectieven ...

Faro-team
Werkwijzen en wegwijzen
 • okt 2022
 • Lorna Cruickshanks
 • 370

Erfgoedprofessionals en vrijwilligers in Nederland zetten diverse werkwijzen en instrumenten in om sociale waarde te creƫren en erfgoedparticipatie te stimuleren. Werken in de geest van Faro gebeurt dus al een poosje. Recent onderzoek laat zien hoe Faro in de praktijk is gerealiseerd en geeft inzicht in hoe die aanpak verder vorm kan krijgen als het verdrag wordt geratificeerd. Lees het rapport op de website van de RCE: 'Veel pionieren met elk...

Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen

Uitwerken ambities

 • mrt 2022
 • 2094

We willen graag met jullie verder praten over de Faro-ambities voor archeologie. Hoe maken we ze concreet en uitvoerbaar? De komende maanden organiseren we een aantal bijeenkomsten om dit gesprek mogelijk te maken. Dit doen we graag samen met anderen. Wil je met ons meedenken, stuur ons dan een berichtje.

Werkwijzen en wegwijzen

AFGEROND Verkenningsfase Faro in de archeologie

 • mrt 2022
 • 2099

De afgelopen twee jaar is de betekenis van Faro voor de archeologie op verschillende manieren verkend door het archeologisch werkveld, vrijwilligers en burgerinitiatieven. Lees en luister terug wat zij hierover te zeggen hadden.

Werkwijzen en wegwijzen

Werkwijzen en wegwijzen

Werkwijzen en wegwijzen

Zoek

Recent actief

Geertje Huisman
Lorna Cruickshanks
Leonie Wingen
Robin Raaijmakers
Nicole van Dijk
Ankie Petersen
Joost Groeneboer
Wim Burggraaff
Lilian Grootswagers
Merel van der Vaart
Yvonne Ploum
Hanneke Masselink-Duits

Over dit thema

In deze omgeving werken we aan werkwijzen en wegwijzen (methodieken) die we nodig hebben om volgens het Faro-gedachtegoed te werken.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 24 leden
 • 8 bijdragen