Blader door bijdragen

  • 22 feb
  • Lorna Cruickshanks
  • 119

Er is nog één week om je aan te melden! De nieuwe erfgoedparticipatie-labs voor medewerkers van gemeenten en provincies beginnen in maart. Tijdens deze labs ga je actief aan de slag met de Faro-werkwijze. Je stapt binnen met een vraag of casus. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een participatief waarderingstraject rond Post ’65-erfgoed dat je verder wilt uitwerken tot een implementatieplan? Wil je meerdere belanghebbenden betrekken bij het ver...

Lorna Cruickshanks
Voor iedereen
  • okt 2022
  • Lorna Cruickshanks
  • 360

Erfgoedprofessionals en vrijwilligers in Nederland zetten diverse werkwijzen en instrumenten in om sociale waarde te creëren en erfgoedparticipatie te stimuleren. Werken in de geest van Faro gebeurt dus al een poosje. Recent onderzoek laat zien hoe Faro in de praktijk is gerealiseerd en geeft inzicht in hoe die aanpak verder vorm kan krijgen als het verdrag wordt geratificeerd. Lees het rapport op de website van de RCE: 'Veel pionieren met elk...

Lorna Cruickshanks
Werkwijzen en wegwijzen