GEZOCHT (en gevonden): procesbegeleiders regeling Faro

 • jul 2023
 • Maarten Reith
 • ·
 • Aangepast aug 2023
 • 1
 • 1076
 • Machteld Linssen
Maarten Reith
Voor iedereen
 • Wilma Simons
 • Lian van der Zon
 • Machteld Linssen

Update (28-8-2023): de begeleidingscommissie is inmiddels rond, binnenkort worden ze op dit platform voorgesteld.

In de afgelopen periode is de Regeling financiële ondersteuning Uitvoeringsagenda Faro ontwikkeld. (We hopen de regeling hier binnenkort met jullie te kunnen delen.) De regeling sluit aan op een door de RCE gefaciliteerd proces waarin potentiële initiatiefnemers en betrokkenen in het erfgoedveld in gezamenlijkheid de initiatieven kunnen wegen.

Een of meer onafhankelijke procesbegeleider(s) maken, het Faro-netwerk gehoord hebbende en op basis van de criteria in de regeling, een prioritering van de initiatieven. Voor een deel van de uitvoering van dit proces is de RCE opzoek naar onafhankelijke procesbegeleiders.

Praktisch
De begeleidingsgroep Faro heeft haar rol conform regeling Faro. De groep stelt één keer per jaar een prioriteitenlijst op van Faro-initiatieven, gehoord hebbende het erfgoedveld. De procesbegeleiders beoordelen of de voorgestelde initiatieven op het prikbord voldoen aan de criteria voor financiering en brengen beargumenteerd een prioritering aan. In hun argumentatie betrekken zij argumenten die online op het Faro-platform en tijdens een fysieke bijeenkomst in het najaar te berde zijn gebracht door bezoekers van het platform en deelnemers aan de bijeenkomst, in aanvulling op de criteria.

Profiel procesbegeleiders

 • Visie op maatschappelijke waarde erfgoed
 • Affiniteit met of ervaring in de erfgoedpraktijk
 • Ervaring met het beoordelen van projectplannen
 • Ervaring met (onderdelen van) krachtenveld overheid, instellingen, ZZP, vrijwilligers en gemeenschappen
 • Is in staat om met gezag een onafhankelijke positie in te nemen in dit krachtenveld
 • Is niet verbonden aan partijen die een rol (kunnen) spelen in traject Faro in Nederland

Wie kan deze rol oppakken? We horen graag uiterlijk dinsdag 15/8 jullie suggesties!

Het gaat om maximaal 3 procesbegeleiders met een inzet van ongeveer 5 dagen pp.
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt voor dit jaar in de maand oktober 2023.
Vanwege de vergoeding voor deze werkzaamheden gaat voorkeur uit naar opdrachtverlening aan ZZP'ers of een adviesbureau.

Reacties kun je hieronder posten of sturen naar faro@cultureelerfgoed.nl.

Reacties

één reactie, 15 augustus 2023