Even voorstellen: begeleidingsgroep Faro-initiatieven 2023

  • sep 2023
  • Maarten Reith
  • ·
  • Aangepast 23 okt
  • 455
  • Faro-team
Maarten Reith
Voor iedereen
  • Faro-team

Marco van Vulpen, Mirjam Blott, Daudi Cijntje en Eeva Liukku vormen voor de initiatievenronde van 2023 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online en op de bijeenkomst van 12 oktober vanuit het erfgoedveld zijn aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de selectielijst ook bepaald door de beschikbare budgetten. De lijst wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media. Hieronder stellen we de groepsleden voor.

Marco van Vulpen

Marco van Vulpen is managing consultant bij adviesbureau BMC, team Cultuur & Erfgoed. Zijn adviespraktijk bestaat uit visie- en conceptontwikkeling, organisatievraagstukken, ondernemingsplannen en interimmanagement in de museum- en erfgoedsector. In vorige functies was hij onder andere algemeen directeur van de Amersfoortse musea en van de provinciale kunst- en erfgoedinstelling in Overijssel. Als vrijwilliger in de cultuur- en erfgoedsector is hij onder meer actief bij Cultuurkwadraat Zeeland (lid RvT) en Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (bestuurslid en organisator).

Mirjam Blott

Mirjam Blott werkte na afronding van haar studie kunstgeschiedenis lange tijd in de museumwereld. Sinds 2004 runt zij haar eigen bureau, De Culturele Zaak. Van daaruit ontwikkelt zij concepten, strategieën, visies, beleid en projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. Daarnaast is zij opgeleid als coach en mediator én vervult zij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies. Als senior adviseur/projectleider schenkt zij veel aandacht aan het creëren van betrokkenheid, draagvlak, eigenaarschap en verbinding vanuit het hele speelveld en aan een optimale vertaling van beleidsdoelstellingen naar de uiteindelijke praktijk.

Daudi Cijntje

Sinds 2016 is Daudi Cijntje (Archol) werkzaam binnen de erfgoedsector als archeoloog in Nederland en het Caribisch gebied. In Nederland is hij betrokken geweest bij archeologische projecten in Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg. In de Cariben ligt zijn oorsprong. Caribische archeologie was dan ook zijn afstudeerrichting tijdens zijn studies aan de Saxion Hogeschool en de Universiteit Leiden. Ook heeft hij in de Cariben deelgenomen aan opgravingen op Bonaire en Curaçao. Daarnaast organiseert Daudi gedurende de Reuvensdagen sessies over slavernij, kolonialisme en de archeologie van de ABCSSS-eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, Saba en Sint Maarten). Naast zijn werkzaamheden als archeoloog is Daudi medeoprichter van Caribbean Ancestry Club, een platform dat hij samen met Alfrida Martis heeft opgericht om jongeren van de ABCSSS-eilanden een podium aan te bieden.

Eeva Liukku

Eeva Liukku (Rotterdam, 1983) studeerde filosofie en is journalist. Ze is mede-oprichter en hoofdredacteur van Vers Beton, het onafhankelijk tijdschrift 'voor de harddenkende Rotterdammer'. In het verleden werkte ze als debatprogrammeur in de culturele sector.