Expertmeeting Musea en oral history

13:00-16:00CategorieOverig
  • 2396
  • Wilma Simons
  • Vr 14 apr
    2023
  • 13:00-16:00
Oral history

Op 14 april 2023 (van 13 tot 16 u) organiseert het Knooppunt samen met het Zeeuws Museum een expertmeeting ‘Musea en Oral History’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Het Knooppunt signaleert dat er vanuit de musea, die iets met oral history willen doen, veel vragen leven over het houden van interviews én de noodzaak en de mogelijkheden om verhalen te bewaren. Ook werpt de vraag zich op hoe de uiteenlopende gemeenschappen betrokken kunnen worden bij de presentatie van het materiaal.

Tijdens de bijeenkomst gaan we:

  1. Ervaringen en voorbeelden uitwisselen (successen én dingen die niet goed lukten)
  2. Kennisnemen van het onderzoek dat Sanneke Stigter van UvA, in samenwerking met diverse musea en softwareontwikkelaars uitvoert om tot betere digitale tools en een digitale infrastructuur voor oral history en musea te komen (OH-SMArt project)
  3. Samen vaststellen welke stappen er de komende tijd gezet moeten worden om de (toekomstige) oral history praktijken van musea te ondersteunen.

Op basis van de uitkomsten van deze meeting zal later in het jaar een grotere bijeenkomst worden georganiseerd waar meer professionals en geïnteresseerden aan kunnen deelnemen.

Vind jij dat iemand van jouw museum bij de meeting van 14 april bij moet zijn? Dan horen we dat graag voor 20 maart via info@sprekendegeschiedenis.

Trefwoorden