Interviewcollectie Nederlands Veteraneninstituut

 • mei 2022
 • Annabel de Ruijter
 • ·
 • Aangepast mei 2022
 • 3
 • 354
Annabel de Ruijter
Oral history
 • Marloes van Essen (RCE)
 • Saskia Moerbeek
 • Wilma Simons

In 2006 was het uitgangspunt voor project interviewcollectie (ICNV) Nederlands Veteraneninstituut het verzamelen van verhalen van veteranen. Tijdens dit project hebben we meer dan 1500 interviews met veteranen verzameld, waardoor deze collectie de grootste oral history collectie van Nederland tot nu toe is. Door deze interviews toegankelijk te maken voor het grote publiek, heeft het Nederlands Veteraneninstituut de ambitie om verschillende disciplines te dienen en deze verhalen te bewaren voor toekomstige generaties.

Op dit moment maken we een digitale wending met de collectie, onder meer door het implementeren van een nieuw collectiebeheersysteem volgens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitaal erfgoed. Op deze manier kan onze organisatie de digitale oral history collectie beheren/onderhouden en ook onderliggende gekoppelde data toevoegen. Dit geeft ons de mogelijkheid om nieuwe verbanden en thema's te ontdekken tussen gerelateerde collecties van andere instellingen die anders onzichtbaar zouden zijn geweest.

Daarnaast is een vraag die ons bezighoudt: voor wie verzamelen we en hoe sluiten we met onze collectie aan bij verschillende doelgroepen? De komende tijd willen we daarom o.a. investeren in onderzoek naar het gebruiksprofiel van onze bezoekers en thematisch en gericht onze collectie verrijken.

Een spannende periode dus waarin wij ook door aan te sluiten bij verschillende netwerken inspiratie hopen op te doen en onze kennis te delen.

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

http://www.veteranenvertellen.nl/

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen Welkom bij de Interviewcollectie Nederlandse Veteran...

Reacties

3 reacties, meest recent: 15 juni 2022
 • Gaat jullie nieuwe collectiebeheersysteem ook helpen bij het beter doorzoekbaar maken van de collectie? En heb je misschien aanbevelingen bij ambitie 3 over het verbeteren van mogelijkheden om collecties toegankelijker te maken? Arjan van Hessen en Lian van der Zon schrijven al over software zoals Taal- en spraaktechnologie (TST), zijn er voor jullie nog andere zaken belangrijk?

  Wilma Simons
 • Vanuit Sprekende geschiedenis zijn we bezig een eerste aantal interviews uit deze collecties via spraakherkenning te te transcriberen en daarna door vrijwilligers te laten controleren. Hiervoor is een eerste tool ontwikkeld. Maar die kan nog best verder ontwikkeld worden. Verder heel mooie ambities die hier worden verwoord door Aannabel.

  Saskia Moerbeek
 • De insteek van het nieuwe collectiebeheersysteem is zeker ook dat de collectie op deze manier beter doorzoekbaar gemaakt wordt. Het huidige systeem is niet genoeg afgestemd op onze collectie en de digitale erfgoedsector. Om nu met een leverancier dit optimaal in te richten, verwacht ik ook dat de toegankelijkheid aan de kant van de gebruiker verbetert wordt. Een aangepaste thesaurus, sortering/koppeling van collecties achter de schermen zullen hier aan bijdragen. Daarnaast zal een meer gebruiksvriendelijke website aan de voorkant voor betere doorzoekbaarheid moeten zorgen.

  Wat hiermee samenvalt is dat onze collectie nu nog 'achter slot en grendel' zit. Een login weerhoudt dat de collectie via Google vindbaar is. Door deze login (in ieder geval voor unrestricted interviews) eraf te halen vergroten we onze toegankelijkheid en bereiken we hopelijk een grotere doelgroep. Daarbij zullen we ook dan voor het eerst kunnen kijken naar de SEO van de interviews.

  Aansluitend op Arjan van Hessen en Lian van der Zon - de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie houden wij ook met veel interesse in de gaten. Wat wij nu nog wel merken is dat zoals Saskia Moerbeek hierboven ook noemt, de ontwikkeling nog loopt en dat het nu dan ook nog veel tijd kost om via spraakherkenningtools te transcriberen en verbeteren. Heel mooi zou het zijn als we uiteindelijk de interviews kunnen laten transcriberen door een tool, nu laten wij delen transcriberen door een extern bureau. Het Project vanuit Sprekende Geschiedenis is daarom voor ons ook waardevol om aan bij te dragen.

  Annabel de Ruijter