Symposium 'Oral History, een stap verder' 2023: de terugblik

  • 9 jan
  • 126
Oral history

Prof. Rose Mary Allen geeft een presentatie aan de deelnemers. O phet schem staat 'Overdracht van historische kennis'

Prof. Rose Mary Allen spreekt tijdens het symposium. Foto: Marlise Steenman

Op 8 december 2023 vond het tweede Oral History symposium van het Knooppunt Sprekende geschiedenis plaats bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Een inspirerende dag die al weken van tevoren was volgeboekt, met mooie sprekers, als Hoogleraren Rose Mary Allen en James Kennedy. De vijf levendige workshops hebben bijgedragen aan waardevolle uitwisseling van kennis, inspiratie en nieuwe toekomstplannen. Na een vrolijk muzikaal intermezzo werden de conclusies uit de workshops gedeeld met het publiek en een panel van directeuren van betrokken instellingen.

Een beknopt verslag van het symposium is terug te lezen op de website van het Knooppunt Sprekende Geschiedenis. Of lees het uitgebreide verslag in pdf.

Van links naar rechts: Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunst van het ministerie van OCW | Marielle Hendriks, voorzitter van het netwerk van provinciale erfgoedorganisaties OPEN | Annette Gaalman, Netwerk coördinator Implementatie van het Netwerk DIGITAAL Erfgoed | Caroline Breunesse directeur/bestuurder van het Rijksmuseum Twenthe/De MuseumFabriek.