Blader door bijdragen

 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 351

Initiatief van: Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum Totale kosten: € 185.000 Toegekende bijdrage Faro: € 85.000 Thema: Waarderen van erfgoed Samenvatting: Om het probleem van ‘schurend erfgoed’ het hoofd te bieden kiezen we voor de innovatieve route van het woordvoerderschap. We gaan onze historische collecties niet passief ‘ter sprake’ brengen maar hernieuwd actief ‘laten spreken’ door middel van voorsprekers. Uit zoveel mogelijk gel...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 219

Initiatief van: Universiteit van Amsterdam (Heleen van Londen) Totale kosten: € 174.815 Toegekende bijdrage Faro: € 29.615 Thema: Archeologie Samenvatting: Na het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) dat de UvA in Nederland uitvoerde in het Groene Woud in Brabant willen we verder met de participatieve archeologie en met CARE. In de CARE-benadering combineren we meedoen aan het archeologische onderzoek naar ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 243

Initiatief van: De Haagse Hogeschool/Stichting Mobiele Collectie Nederland Totale kosten: € 19.080 Toegekende bijdrage Faro: € 19.080 Thema: Digitaal Erfgoed Samenvatting: De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) wil inzetten op het creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid waarmee een breder draagvlak voor mobiel erfgoed wordt beoogd. Ze nemen daarom het initiatief om samen met de Haagse Hogeschool twee deelvragen te onderz...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 265

Initiatief van: OPEN (provinciale erfgoedhuizen) Totale kosten: € 109.437 Toegekende bijdrage Faro: € 65.000 Thema: Ondersteuning Erfgoedparticipatie Samenvatting: De provinciale erfgoedhuizen gaan een digitale kennisbank/database ontwikkelen om al hun, nu nog versnipperde kennis op een centrale plek te ontsluiten. Per thema/discipline is straks bij elkaar te vinden wat er is ontwikkeld aan factsheets, online trainingen, video’s, etc. en welke...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 207

Initiatief van: AWN – Nederlandse Archeologievereniging Totale kosten: € 10.000 Toegekende bijdrage Faro: € 10.000 Thema: Archeologie Samenvatting: We willen een gecentraliseerde, digitale repository opzetten voor erfgoeddata voor en door burgeronderzoekers. Burgeronderzoekers hebben door de jaren heen een schat aan archeologische data verzameld. Deze data zijn vaak onbekend bij andere (professionele) onderzoekers. Met dit initiatief willen w...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 208

Initiatief van: Past Forward Totale kosten: € 53.603 Toegekende bijdrage Faro: € 53.603 Thema's: Erfgoedbewustzijn en educatie Samenvatting: Dit multidisciplinaire onderzoeksproject heeft tot doel de relaties tussen jongeren, van 12 tot 30 jaar, en archeologisch erfgoed te verkennen en beter te begrijpen. We starten met een vooronderzoek, waarbij we een syntheserapport opstellen op basis van reeds afgeronde onderzoeken over jongeren en (archeo...

Faro-team
Voor iedereen
 • 20 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 332

Initiatief van: AWN, verschillende opleidingen, Knooppunt Sprekende Geschiedenis Totale kosten: € 6.750 Toegekende bijdrage Faro: € 6.750 Thema: Archeologie Samenvatting: Studenten van erfgoedopleidingen interviewen oudere vrijwilligers in de archeologie/erfgoed volgens de methode van oral history. Ze leggen een tijdsbeeld vast van participatie in de afgelopen decennia en reflecteren op wat ze horen vanuit hun eigen context. Oud en jong komen ...

Machteld Linssen
Voor iedereen
 • 18 dec
 • Leonie Wingen
 • 184

Tijdens het symposium ‘Oral History een stap verder’ van 8 december 2023 presenteerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam de nieuwe Handreiking Collectie-interviews: Het interview als verrijking van erfgoed. Deze Handreiking is bedoeld voor kleine en grotere musea en helpt hen bij het voorbereiden, afnemen, ontsluiten en archiveren van collectie- e...

Leonie Wingen
Oral history
 • 30 nov
 • Faro-team
 • 1
 • 3503

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. In totaal zijn er door uiteenlopende partijen in de erfgoedpraktijk 36 voorstellen ingediend. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Faro-middelen beschikbaar gesteld om “samen met het erfgoedveld het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken”. Er zijn initiatieven bij die Faro een ...

Faro-team
Voor iedereen
 • nov 2023
 • Maarten Reith
 • 189

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek Atlas van de oversteek. Een eerste blik op deze pagina, laat de zogeheten spijtoptanten zien, die de oversteek vanuit Indonesië naar Nederland hebben gemaakt. Het ging om Indische Nederlanders die banden hadd...

Maarten Reith
Voor iedereen
 • nov 2023
 • Marie-France van Oorsouw
 • 196

Goed nieuws voor iedereen met leuke plannen voor publieksbereik en -participatie in de archeologie! Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies 'Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. En behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen. Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven...

Marie-France van Oorsouw
Info | Nieuws
 • nov 2023
 • Maarten Reith
 • 305

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jong...

Maarten Reith
Voor iedereen
 • nov 2023
 • Frank Altenburg
 • 148

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • nov 2023
 • Michaela Hanssen
 • 1
 • 1152

Standbeelden, borstbeelden, gedenkstenen en andere monumenten in de openbare ruimte: vaak lopen we er onbekommerd langs, soms bieden ze troost of bewonderen we ze, maar soms ook vormen ze letterlijk stenen des aanstoots die nog maar moeten bewijzen of ze hun plek in de openbare ruimte nog verdienen. Op maandag 23 oktober presenteerde de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) een rapport met de titel Wankele Sokkels. Omstred...

Michaela Hanssen
Voor iedereen
 • nov 2023
 • Faro-team
 • 197

Op donderdag 12 oktober 2023 kwamen zo'n honderd vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Paushuize in Utrecht bijeen om zich over 36 ingediende Faro-initiatieven te buigen. Vrijwel alle initiatiefnemers waren present om hun project te pitchen op de postermarkt. Daarnaast bezochten geïnteresseerde professionals uit diverse sectoren de bijeenkomst. Het bediscussiëren van elkaars initiatieven was, naast kennis uitwisselen, ook bedoeld om extra ...

Faro-team
Voor iedereen