Bijdragen door Frank Altenburg

  • gisteren
  • Frank Altenburg
  • 10

Het kabinet werkt aan een nieuwe Nota Ruimte, waarin het nationale beleid wordt vastgelegd voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Doel van dit beleid is te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. Dit in antwoord op grote ruimtelijke opgaven en ruimteclaims. Denk aan ontwikkelingen rondom water, klimaat en energie, woningbouw, natuur en landbouw. Wat dat betreft lijkt het erop dat ons land aan de voor...

Dynamische leefomgeving
  • 20 nov
  • Frank Altenburg
  • 45

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Dynamische leefomgeving
  • apr 2023
  • Frank Altenburg
  • 113

LSA Bewoners, een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland, heeft een themapagina over de Omgevingswet gelanceerd. De Omgevingswet heeft immers ook invloed op het werk van actieve bewoners, die betrokken willen zijn of worden bij plannen voor hun leefomgeving. Daarbij is het zaak dat bewoners zorgen op een goed moment aan tafel te zitten en weten wat te doen als ze zelf een plan willen realiseren. De website van LSA Bewoners geeft...

Faro | Omgevingswet

Thema's

Dynamische leefomgevingDemocratische VernieuwingFaro | OmgevingswetPrikbordJouw mening telt!

Compleetheid profiel

55%