Bijdragen door Frank Altenburg

  • 12 apr
  • Frank Altenburg
  • 43

LSA Bewoners, een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland, heeft een themapagina over de Omgevingswet gelanceerd. De Omgevingswet heeft immers ook invloed op het werk van actieve bewoners, die betrokken willen zijn of worden bij plannen voor hun leefomgeving. Daarbij is het zaak dat bewoners zorgen op een goed moment aan tafel te zitten en weten wat te doen als ze zelf een plan willen realiseren. De website van LSA Bewoners geeft...

Faro | Omgevingswet
  • 24 mrt
  • Frank Altenburg
  • 100

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde op 21 maart 2023 het signalenrapport Betrokken burgers. Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. In dit rapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. Dit vanuit de gedachte dat alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en acceptatie van beleid door de samenleving de grote veranderopgaven kunne...

Faro | Leefomgeving
  • dec 2022
  • Frank Altenburg
  • 239

“Wie werkt in de geest van Faro moet zich met mensen bezighouden”, zo stelt Riemer Knoop in zijn essay ‘Let’s dance. Bewegen op het snijvlak van participatie, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit’.1 Waar Faro de betekenis van het cultureel erfgoed voor de samenleving als uitgangspunt heeft, zal er in de nieuwe erfgoedpraktijken die daardoor in beeld komen ook een open houding moeten zijn voor de taal van de samenleving. Daar doet zich het dilemma ...

Info | Nieuws

Thema's

Democratische VernieuwingFaro | OmgevingswetFaro | LeefomgevingPrikbord

Compleetheid profiel

55%