Bijdragen door Frank Altenburg

  • 29 apr
  • Frank Altenburg
  • 3
  • 213

Voorjaar 2024 verscheen het essay 'Terloops erfgoed' – van verhaal naar ontwerp, geschreven door Jouke van der Werf. In dit essay gaat hij op zoek naar waarden die burgers in hun dagelijkse praktijk koesteren zonder dat zij deze zelf als erfgoed bestempelen. Het eerste deel van de publicatie bespreekt methodes waarmee dat 'terloops erfgoed' te achterhalen is. In het tweede deel komen methoden aan bod waarmee stedenbouwers, ontwerpers van openb...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
  • 15 jan
  • Frank Altenburg
  • 130

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving

Thema's

Dynamische leefomgevingDemocratische Vernieuwing

Compleetheid profiel

55%