Blader door bijdragen

  • sep 2022
  • Frank Altenburg
  • 1
  • 945

Tijdens een tweetal werksessies op 7 juni en 5 juli 2022 is met onder meer vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, overheden, ontwikkelaars en onderwijs gesproken over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor erfgoedparticipatie. Hoe sluit dat aan op de ambities van het Verdrag van Faro? En welke concrete acties zijn dan nodig om burgers, initiatiefnemers en overheden als gelijkwaardige participanten om tafel te krijgen? In het ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving