Verslag werksessies Faro en de Omgevingswet

 • sep 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 946
 • Faro-team
Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • Faro-team

Tijdens een tweetal werksessies op 7 juni en 5 juli 2022 is met onder meer vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, overheden, ontwikkelaars en onderwijs gesproken over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor erfgoedparticipatie. Hoe sluit dat aan op de ambities van het Verdrag van Faro? En welke concrete acties zijn dan nodig om burgers, initiatiefnemers en overheden als gelijkwaardige participanten om tafel te krijgen?

In het verslag krijgen die acties gestalte aan de hand van zes speerpunten:

 1. Erfgoed voor en door mensen;
 2. Wegwijs in het participatieweb;
 3. Open voor alle perspectieven;
 4. Kennis en kunde waarderen en benutten;
 5. Het begrip erfgoed definiëren;
 6. Actieve co-creatie.

Deze speerpunten zijn er enerzijds op gericht om erfgoed dichter bij mensen te brengen. En anderzijds ook om participatie rondom erfgoed in de leefomgeving te versterken.

Het verslag levert waardevolle bouwstenen voor het thema Leefomgeving van de Uitvoeringsagenda Faro.

Trefwoorden