Leden van dit thema

 • buro bouwrituelen - stichting weeshuisjes
 • Vanuit het gemis aan positieve vormen van participatie in de vastgoed startte ik 20 jaar geleden met eigentijdse bouwrituelen in mijn eigen leefomgeving. Ik bouw actieve erfgoedgemeenschappen en geef les en advies hierin.

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Binnen het programma Faro ben ik verantwoordelijk voor het thema Leefomgeving.

 • Stichting Liever in Lierop
 • Onze stichting herbestemt een rijksmonumentale boerderij tot een kleinschalig wooninitiatief. Mijn interesse gebieden: het waardevolle behouden van kleine dorpsgemeenschappen, sociale cohesie en de rol van gezamenlijk erfgoed (ook groen) daarin.

 • Momenteel werk ik aan mijn masterscriptie cultuurwetenschappen OU. Die handelt over regionaal landschappelijk erfgoed. Daarvoor maak ik gebruik van Sprekende Geschiedenis.

 • Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Programmamedewerker Erfgoed & Participatie
  Programmateam Faro

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Programmamanager Faro

 • Stichting Wijkcollectie
 • Nicole is opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar en getraind als erfgoedprofessional in verschillende functies in de museale wereld. Gericht op de wijze waarop immaterieel (hedendaags) erfgoed veerkracht in wijken kan ondersteunen.

 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst - LKCA
 • Specialist erfgoedparticipatie, diversiteit & inclusie, kunst en cultuur door en voor mensen met een beperking.

 • Erfgoed Zeeland | MARC erfgoed adviseurs
 • Opgeleid als klassiek archeoloog (KUN/RUN), later als toeristisch manager (HNTV/BUas), nu werkzaam als Programmaleider en Co√∂rdinator Zeeuwse Ankers bij Erfgoed Zeeland. Tevens freelance adviseur op gebied van erfgoed, toerisme, ro en branding.

 • Programmasecretaris Internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dynamische leefomgeving

Dynamische leefomgeving

Recent actief

imke van dillen
Frank Altenburg
Sandra de Vreede
Caroline Schuurman
Lorna Cruickshanks
Hanneke Masselink-Duits
Machteld Linssen
Ruben van der Hoest
Klaas van der Burg
Nicole van Dijk
Ankie Petersen
Joost Groeneboer

Over dit thema

In deze digitale omgeving werken we aan het thema Dynamische leefomgeving.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 16 leden
 • 22 bijdragen