• 15 jan
 • Frank Altenburg
 • 63

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan ...

Dynamische leefomgeving

Erfgoed en de Omgevingswet

09:00-12:00CategorieBijeenkomstAanmelden
 • 156

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen. Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld. Op woensdagochtend 13 december staan we stil bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijk...

 • Wo 13 dec
  2023
 • 09:00-12:00
Dynamische leefomgeving
 • 20 nov
 • Frank Altenburg
 • 112

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Dynamische leefomgeving

Heemkunde ontmoet: Behoud van erfgoed en identiteit bij toekomstige ontwikkelingen

13:00-17:00LocatieOost-, West-, en MiddelbeersCategorieOverig
 • 126

Wat kunnen lokale heemkundekringen en erfgoedorganisaties doen om het landelijk erfgoed in Noord-Brabant te beschermen en te behouden? Steden en dorpen dijen uit en dat treft de hele provincie. Behoud van erfgoed en de Brabantse identiteit bij toekomstige ontwikkelingen is het thema van de volgende bijeenkomst op 10 november van een netwerk- en kennisdelingsdag op Landgoed Baest in Oostelbeers.

 • Vr 10 nov
  2023
 • 13:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • 28 aug
 • Nicole van Dijk
 • 233

Met dit voorstel willen wij via alle activiteiten van de Wijkcollectie onderzoeken: - Hoe bewoners nieuw materieel erfgoed waarderen; - Welke vormgen van presentatie en borging van dit erfgoed bijdragen aan ontwikkelingen binnen wijken en hun gemeenschappen. ImpactTool Stichting Wijkcollectie heeft de afgelopen jaren een Theory of Change impacttool ontwikkeld. Speciaal samengesteld en getest op het werkveld van immaterieel erfgoed. In 2024 w...

Dynamische leefomgeving
 • mrt 2023
 • Frank Altenburg
 • 202

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde op 21 maart 2023 het signalenrapport Betrokken burgers. Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. In dit rapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. Dit vanuit de gedachte dat alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en acceptatie van beleid door de samenleving de grote veranderopgaven kunne...

Dynamische leefomgeving

Lees mee met de conceptversie Uitvoeringsagenda Faro

 • okt 2022
 • 1395

Bent u benieuwd naar de inhoud van de Uitvoeringsagenda? U vindt hier de link naar de conceptversie. Het thema Dynamische leefomgeving treft u dan aan op p. 20-21. Zie: https://faro.cultureelerfgoed.nl/thoughts/891

Dynamische leefomgeving

Tweede werksessie Omgevingswet

13:30-17:00LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 320

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Omgevingswet.

 • Di 5 jul
  2022
 • 13:30-17:00
Dynamische leefomgeving

Werksessie Omgevingswet

13:00-17:00LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 1167

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Omgevingswet.

 • Di 7 jun
  2022
 • 13:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1700
 • 1

Handreiking voor gemeenten om samen met bewoners een landschapsbiografie te maken als kennis- en inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tekst: Mirjam Koedoot (Bureau Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), Edwin Raap (Natuurlijke Zaken) en Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein. Een landschapsbiografie beschrijft in de voorfase van de omgevingsvisie de integrale geschiedenis van mens én natuur van een stree...

Dynamische leefomgeving

Werksessie Democratische vernieuwing

14:00-17:00LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 2518

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Democratische vernieuwing, en willen we de daarvoor noodzakelijke vervolgacties in kaart brengen.

 • Ma 9 mei
  2022
 • 14:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3073

Essay van Gerard Rooijakkers Gerard Rooijakkers beschrijft - aan de hand van concrete voorbeelden in Zundert, Hilvarenbeek en Deurne - het succes en falen van dragende gemeenschappen en commons. Hun relatie met de top-down georganiseerde systeemwereld is per definitie problematisch. Beide werelden functioneren voornamelijk naast en tegenover elkaar. Beide zouden elkaar ook kunnen versterken als dragende gemeenschappen de regie over vrij toegan...

Dynamische leefomgeving
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2866

Pleidooi van Eline Amsing, De Plekkenmakers, om in co-creatie met o.a. bewoners en omwonenden bij gebiedsontwikkeling een dragend concept neer te zetten als begin van de ontwikkeling en niet als sausje achteraf. Een fijne plek is meer dan een stapel stenen. De oplossing zit daarom niet in techniek en architectuur alleen. Het gaat ook om een verbindend verhaal dat voorkomt uit het DNA van de plek en waarin allerlei functies en thema's samenkome...

Dynamische leefomgeving

Dynamische leefomgeving

Dynamische leefomgeving

Zoek

Recent actief

Over dit thema

In deze digitale omgeving werken we aan het thema Dynamische leefomgeving.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 13 leden
 • 16 bijdragen