• 24 mei
 • Faro-team
 • 54

Door Iris Burgers en Esther Starkenburg Met het Verdrag van Faro in hand moet het burgerperspectief een veel meer centrale rol krijgen bij het bepalen, omgaan en beheren van bestaand en toekomstig Nederlands erfgoed. Dat komt niet uit de lucht vallen. Ook op andere beleidsterreinen is de wens beter aan te sluiten bij de belevings- en leefwereld van burgers. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door in de leefomgeving participatie als een uiting v...

Faro-team
Dynamische leefomgeving
 • 15 jan
 • Frank Altenburg
 • 120

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving

Erfgoed en de Omgevingswet

09:00-12:00CategorieBijeenkomstAanmelden
 • 196

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen. Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld. Op woensdagochtend 13 december staan we stil bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijk...

 • Wo 13 dec
  2023
 • 09:00-12:00
Dynamische leefomgeving
 • nov 2023
 • Frank Altenburg
 • 148

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving

Heemkunde ontmoet: Behoud van erfgoed en identiteit bij toekomstige ontwikkelingen

13:00-17:00LocatieOost-, West-, en MiddelbeersCategorieOverig
 • 154

Wat kunnen lokale heemkundekringen en erfgoedorganisaties doen om het landelijk erfgoed in Noord-Brabant te beschermen en te behouden? Steden en dorpen dijen uit en dat treft de hele provincie. Behoud van erfgoed en de Brabantse identiteit bij toekomstige ontwikkelingen is het thema van de volgende bijeenkomst op 10 november van een netwerk- en kennisdelingsdag op Landgoed Baest in Oostelbeers.

 • Vr 10 nov
  2023
 • 13:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • aug 2023
 • Nicole van Dijk
 • 307

Met dit voorstel willen wij via alle activiteiten van de Wijkcollectie onderzoeken: - Hoe bewoners nieuw materieel erfgoed waarderen; - Welke vormgen van presentatie en borging van dit erfgoed bijdragen aan ontwikkelingen binnen wijken en hun gemeenschappen. ImpactTool Stichting Wijkcollectie heeft de afgelopen jaren een Theory of Change impacttool ontwikkeld. Speciaal samengesteld en getest op het werkveld van immaterieel erfgoed. In 2024 w...

Nicole van Dijk
Dynamische leefomgeving
 • mrt 2023
 • Frank Altenburg
 • 258

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde op 21 maart 2023 het signalenrapport Betrokken burgers. Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. In dit rapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. Dit vanuit de gedachte dat alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en acceptatie van beleid door de samenleving de grote veranderopgaven kunne...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving

Lees mee met de conceptversie Uitvoeringsagenda Faro

 • okt 2022
 • 1421

Bent u benieuwd naar de inhoud van de Uitvoeringsagenda? U vindt hier de link naar de conceptversie. Het thema Dynamische leefomgeving treft u dan aan op p. 20-21. Zie: https://faro.cultureelerfgoed.nl/thoughts/891

Dynamische leefomgeving
 • sep 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 876

Tijdens een tweetal werksessies op 7 juni en 5 juli 2022 is met onder meer vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, overheden, ontwikkelaars en onderwijs gesproken over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor erfgoedparticipatie. Hoe sluit dat aan op de ambities van het Verdrag van Faro? En welke concrete acties zijn dan nodig om burgers, initiatiefnemers en overheden als gelijkwaardige participanten om tafel te krijgen? In het ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 536

Gesprek met Hetty Laverman. Hoe zal onze omgeving er in de nabije toekomst uitzien? Wat is kenmerkend voor ons dorp, wijk of stad? Wat vinden we belangrijk om te behouden, welk erfgoed, welke landschappen? Alle gemeenten stellen zich nu deze vragen en verwerken de antwoorden in de omgevingsvisie: een document waarin zij hun identiteit en kwaliteiten vervatten. Zij doen dat niet alleen. Zij raadplegen op allerlei manieren hun inwoners: via bije...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving

Tweede werksessie Omgevingswet

13:30-17:00LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 346

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Omgevingswet.

 • Di 5 jul
  2022
 • 13:30-17:00
Dynamische leefomgeving

Werksessie Omgevingswet

13:00-17:00LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 1189

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Omgevingswet.

 • Di 7 jun
  2022
 • 13:00-17:00
Dynamische leefomgeving
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1756
 • 1

Handreiking voor gemeenten om samen met bewoners een landschapsbiografie te maken als kennis- en inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tekst: Mirjam Koedoot (Bureau Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), Edwin Raap (Natuurlijke Zaken) en Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein. Een landschapsbiografie beschrijft in de voorfase van de omgevingsvisie de integrale geschiedenis van mens én natuur van een stree...

Machteld Linssen
Dynamische leefomgeving

Dynamische leefomgeving

Dynamische leefomgeving

Zoek

Recent actief

Frank Altenburg
Sandra de Vreede
Caroline Schuurman
Lorna Cruickshanks
Hanneke Masselink-Duits
Machteld Linssen
Ruben van der Hoest
Klaas van der Burg
Nicole van Dijk
Ankie Petersen
Joost Groeneboer
Wilma Simons

Over dit thema

In deze digitale omgeving werken we aan het thema Dynamische leefomgeving.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 15 leden
 • 21 bijdragen