Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage tot en met 26 februari 2024

  • 15 jan
  • Frank Altenburg
  • 63
Dynamische leefomgeving

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma.

In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan te pakken. Uitvoering van het NPLG heeft grote impact voor de (agrarische) ondernemers in het landelijk gebied, maar ook voor de andere bewoners. Het zal, naast gevolgen voor de agrarische sector en de natuur, ook ruimtelijke consequenties hebben voor het (cultuur)landschap en de identiteit van het landelijk gebied. Inzien van de stukken en erop reageren kan via de bijgaande link: https://www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied/default.aspx