Blader door bijdragen

  • jun 2022
  • Frank Altenburg
  • 1
  • 1638

Op maandag 9 mei 2022 vond in de Sint Aegtenkapel te Amersfoort een Faro-werksessie plaats over Democratische vernieuwing. Tijdens deze werksessie is in twee rondes gewerkt aan mogelijke ambi­ties en ideeën voor het thema Democratische vernieuwing rondom cultureel erfgoed, die een plek zouden moeten of kunnen krijgen in de Uitvoeringsagenda Faro (te verschijnen in het najaar van 2022). In ronde 1 is gewerkt aan het inventariseren van ambities ...

Democratische Vernieuwing